Menu Record your calls: Total Confidence! News

Onze privacyverklaring en nieuwsbrief

Ook wij hebben onze Privacyverklaring aangepast aan de nieuwe wetgeving.

Om u bijvoorbeeld onze nieuwsbrief te kunnen sturen hebben wij u toestemming nodig. Bij uw aanmelding hebben wij dit standaard op JA gezet. Als gevolg van de nieuwe wetgeving hebben wij dit nu bij al onze klanten op NEE gezet.

Wilt u onze nieuwsbrief en andere informatie ontvangen? Zet u dan zelf als u bent ingelogd de nieuwsbrief op JA. U kunt op dezelfde manier altijd de nieuwsbrief weer op NEE zetten.

Rekening bij Bunq? Dan ook opwaarderen via iDeal

Heeft u een rekening bij Bunq? Dan kunt u nu ook opwaarderen via iDeal.

Meteen opwaarderen? Log in en waardeer op

Meer weten over Bunq? Ga naar Bunq

MiFID II verplicht opnemen van telefoongesprekken

MiFID staat voor Markets in Financial Instruments Directive en is in 2007 ingevoerd. MiFID II is een herziening van deze Europese richtlijn.

Als Europese verordening werkt deze rechtstreeks door in het Nederlands recht hoeft niet in de Wft (Wet financieel toezicht) opgenomen te worden. MiFID II is van toepassing per 3 januari 2018

Het doel van MiFID II is het efficiënter en transparanter maken van de Europese financiële markten en het vergroten van de bescherming van beleggers.

In MiFID II is een artikel opgenomen over het opnemen van telefoongesprekken.

In artikel 16.7: Organisatorische vereisten, staat over het opnemen van telefoongesprekken het volgende geschreven:

 • Het bijhouden van gegevens omvat het opnemen van telefoongesprekken of elektronische communicatie die ten minste met in het kader van handel voor eigen rekening gesloten transacties en het verstrekken van diensten betreffende het ontvangen, doorgeven en uitvoeren van cliëntorders verband houden.

 • Onder deze telefoongesprekken en elektronische communicatie vallen ook de gesprekken en communicatie die bedoeld zijn om te leiden tot in het kader van handel voor eigen rekening gesloten transacties of tot het verstrekken van diensten betreffende het ontvangen, doorgeven en uitvoeren van cliëntorders, zelfs indien deze gesprekken of communicatie niet leiden tot het sluiten van de transacties of tot het verstrekken van de diensten.

 • Daartoe neemt een beleggingsonderneming alle redelijke maatregelen voor de opname of opslag van relevante telefoongesprekken en elektronische communicatie die tot stand zijn gekomen met, verstuurd zijn vanaf of ontvangen zijn door apparatuur die door de beleggingsonderneming ter beschikking van een werknemer of contractant is gesteld of waarvan het gebruik door een werknemer of contractant door de beleggingsonderneming.

 • Een beleggingsonderneming stelt nieuwe en bestaande cliënten ervan in kennis dat telefonische communicatie of gesprekken tussen de beleggingsonderneming en haar cliëëten die leiden of kunnen leiden tot transacties, zullen worden opgenomen.
 • Een dergelijke kennisgeving kan eenmaal worden verstrekt, vóór het verlenen van beleggingsdiensten voor nieuwe en bestaande cliënten.

 • Een beleggingsondernemingen verleent geen telefonische beleggingsdiensten en verricht geen telefonische beleggingsactiviteiten met betrekking tot het ontvangen, doorgeven of uitvoeren van orders van cliënten die niet vooraf ervan in kennis zijn gesteld dat hun telefonische communicatie of gesprekken worden opgenomen.

 • Cliënten kunnen hun orders langs andere kanalen plaatsen; deze mededelingen moeten evenwel gebeuren door gebruikmaking van duurzame dragers, zoals brieven, faxen, e-mails, of documentatie betreffende orders die tijdens bijeenkomsten door de betrokken cliënten zijn geplaatst. In het bijzonder kan de inhoud van relevante rechtstreekse gesprekken met een cliënt worden geregistreerd door middel van notulen of notities. Aldus geplaatste orders worden gelijkgesteld met telefonisch ontvangen orders.

 • Een beleggingsonderneming neemt alle redelijke maatregelen om te voorkomen dat een werknemer of contractant relevante telefoongesprekken en elektronische communicatie tot stand brengt, verstuurt of ontvangt op privéapparatuur waarvan de beleggingsonderneming geen gegevens kan opnemen of kopiëren.

 • Gegevens die overeenkomstig dit lid zijn opgenomen, worden op verzoek aan de betrokken cliënten verstrekt en worden vijf jaar bewaard en, indien de bevoegde autoriteit daarom verzoekt, zeven jaar.

 • Heeft u vragen over MiFID II en telefoongesprekken overnemen? Of wilt u meer weten wat Nemop voor uw organisatie kan beteken? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op via info@nemop.nl

  De Nederlandse tekst van de regelgeving, Richtlijn 2014/65/EU van het Europess parlement en de raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU, leest u op MiFID II Richtlijn 2014/65/EU

  Slechts 2 procent van de patiënten neemt gesprek op

  Hoewel ruim een derde van de patiënten graag een gesprek met de medisch specialist wil opnemen, doet slechts twee procent dat. Het zijn vooral hoger opgeleiden die een gesprek met de arts willen vastleggen. Dit schrijft Het Parool op 16 juni 2016.

  Dat blijkt uit onderzoek van TNS NIPO, in opdracht van Zilveren Kruis.

  Bijna de helft van de ondervraagden baalt na afloop van het gesprek met de arts dat men niet alles heeft gevraagd.

  Nog te vaak horen wij: hadden we het gesprek maar opgenomen. Vaak realiseert men zich pas achteraf de waarde van een opname van een gesprek. Helaas ook vaak als men het gesprek niet heeft opgenomen.

  Het hele artikel in Het Parool leest u op Slechts 2 procent patiënten neemt gesprek op

  Minister Schippers: Geluidsopname kan nuttig zijn voor patiënt

  Het maken van een geluidsopname van een gesprek met een arts, om dat thuis nog eens af te luisteren, is toegestaan en kan de patiënt helpen om zijn gedachten op een rij te zetten en beslissingen te nemen.

  Dat schrijft minister Edith Schippers (VWS) donderdag 10 maart in een brief aan de Tweede Kamer.

  Een patiënt vergeet vaak een groot deel van de informatie die zijn arts geeft. Dat geldt zeker als een gesprek emotioneel beladen is. Het is daarom een goed idee als patiënten een gesprek opnemen, zo stelt minister Schippers.

  Nemop is van mening dat dit dit niet alleen geldt voor een face-to-face gesprek, maar ook voor een gesprek per telefoon waarin een professional veel informatie geeft aan zijn klant.

  Klanten zouden dus niet alleen (telefoon-)gesprekken met hun arts moeten opnemen, maar ook (telefoon-)gesprekken met bijvoorbeeld hun bank, juridisch financieel adviseur, belastingdienst of andere gesprekken waarin zij veel advies of uitleg in krijgen.

  Belastingtelefoon onvoldoende: juist daarom gesprek opnemen?

  Als je de Belastingtelefoon belt met een vraag krijg je nog steeds niet het juiste of het volledige antwoord. Daarom krijgt de informatielijn opnieuw een dikke onvoldoende van de Consumentenbond, schrijft De Telegraaf.

  Dit jaar zelfs een rapportcijfer 4. Mysteryshoppers belden de informatielijn in november vorig jaar honderd keer met tien vragen over van alles en nog wat.

  Het ministerie van Financiën kondigde eerder aan dat medewerkers een moeilijke vraag voortaan direct zouden doorspelen naar een gespecialiseerde medewerker. Dat gebeurde wel, maar wierp niet veel vruchten af.

  Bij 60 procent van de telefoontjes werden de bellers inderdaad door minstens twee mensen te woord gestaan. Maar die aanpak werkte niet, want zij kregen niet vaker het goede antwoord, aldus De Telegraaf.

  Een telefoongesprek opnemen waarin je veel informatie krijgt is altijd slim. Je kunt het gesprek, en dus de informatie, nog eens rustig terugluisteren. Of dat nu een gesprek met een arts is, technische ondersteuning van bijvoorbeeld een helpdesk of een gesprek of met de Belastingtelefoon.

  Of de opname ook als bewijs kan dienen bij verkeerd gegeven inlichtingen of vermeende toezeggingen door de Belastingtelefoon is moeilijk aan te geven. Meer informatie hierover leest u op de wegpagina Vertrouwensbeginsel Belastingdienst

  Het hele artikel in De Telegraaf leest u op Opnieuw dikke onvoldoende Belastingtelefoon

  Is een mondelinge afspraak ook rechtsgeldig als papier afgesproken was?

  Arnoud Engelfriet beantwoord deze vraag van een lezer.

  Hoofdregel in het Nederlands recht is dat je ergens aan vast zit zodra een concreet aanbod is gedaan dat je hebt aanvaard. Hoe je die aanvaarding aangeeft, doet er niet toe. Mondeling ‘ja’ zeggen, een e-mailtje met “ik ben akkoord” of een circus met handtekeningen op papier is dus juridisch allemaal hetzelfde, zo schrijft Engelfriet.

  Wij kunnen alleen maar toevoegen: maak je de mondelinge afspraak telefonisch? Neem dat gesprek dan op. Bij discussie heb je dan altijd een bewijs.

  Lees het hele artikel op Is een mondelinge afspraak ook rechtsgeldig als papier afgesproken was?

  Hoe bewijs ik dat mijn gespreksopname echt is?

  Ik heb via Nemop een telefoongesprek opgenomen en nu breng ik dit als bewijs in. Maar de tegenpartij stelt dat ik de gespreksopname heb gemanipuleerd. Hoe bewijs ik dat mijn gespreksopname echt is?

  Nemop biedt hier een oplossing voor. Zodra een telefoongesprek, dat via Nemop wordt opgenomen, wordt beëindigd berekenen wij een zogenaamd MD5-cheksum. Die bewaren wij, en kunt u zelf ook terugzien in de historie van uw opgenomen telefoongesprekken.

  Stel: u zou gaan knippen en plakken in de gespreksopname die u heeft ontvangen. Op het moment dat er dan opnieuw een MD5-cheksum wordt berekend, komt hier een volledig andere uitkomst uit. Het feit dat er een andere uitkomst uit de berekening komt, bewijst dus dat er met de opname is geknoeid.

  Om dus te bewijzen dat er NIET met de opname is geknoeid, berekent u (of uw tegenpartij) een MD5-cheksum van de opname die u zelf heeft. U kunt op internet vrij makkelijk een programma vinden om die berekening te maken, bijvoorbeeld op www.md5summer.org

  De uitkomt vergelijkt u met de uitkomst van de berekening die wij hebben opgeslagen. U zult zien dat die gelijk is. Daarmee bewijst u dat u de opname niet heeft gemanipuleerd.

  Telefoongesprekken opnemen via Nemop is inclusief deze service om de echtheid van uw opnames te bewijzen. Als het nodig mocht zijn, hoeft u dus geen dure gespecialiseerde technicus in te huren om aan te tonen dat u niet geknoeid heeft met uw opname.

  Telefoongesprekken opnemen als bewijs, kan dat?

  Wet en Recht schrijft: ook een telefonisch gesloten overeenkomst is geldig. Mondelinge overeenkomsten die telefonisch zijn gesloten hebben echter een groot nadeel: ze zijn onbewijsbaar.

  Tegenwoordig is het gemakkelijk een telefoongesprek op te nemen. Waar vroeger het opnemen van een telefoongesprek nauwelijks voorkwam (en dan enkel met grote speciale taperecorders, zoals in de film), kan tegenwoordig iedereen zijn telefoongesprekken opnemen.

  Dat bewijs is niet enkel handig wanneer het gaat om telefonisch gesloten overeenkomsten, maar ook wanneer er telefonisch andere toezeggingen zijn gedaan of wanneer er bijvoorbeeld bedreigingen zijn geuit.

  De vraag is echter (zeker in het geval de wederpartij niet van de opname weet): Mag je telefoongesprekken wel zomaar opnemen? Staat een rechter dat toe als bewijs of is dat onrechtmatig verkregen bewijs?

  Ten aanzien van de eerste vraag concludeert Wet en Recht: zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk gezien mag je je eigen telefoongesprekken opnemen.

  Dat levert geen probleem op zolang een gesprek enkel op wordt genomen om later nog eens rustig terug te kunnen luisteren wat er allemaal gezegd is (bijvoorbeeld een opname van een belangrijk gesprek met een arts of advocaat).

  Ook als je niet vertelt dat je het telefoongesprek gaat opnemen, is er niets aan de hand zolang je het enkel voor je eigen privegebruik gebruikt.

  Ten aanzien van de tweed vraag schrijft Wet en Recht: levert dat bewijs van een strafbaar feit op (bijvoorbeeld bedreiging), dan is dat niet per se ontoelaatbaar voor de strafrechter. Dat geldt ook wanneer je niet vooraf hebt aangegeven dat je het gesprek zou opnemen. Tenslotte hoef je je als burger niet te houden aan de strenge opsporingseisen die het Openbaar Ministerie in acht zou moeten nemen.

  Wet en Recht: Verreweg in de meeste gevallen zal een opname van een telefoongesprek dus gewoon in de rechtszaal gebruikt kunnen worden.

  Lees het hele artikel op Telefoongesprekken opnemen als bewijs, kan dat?

  Overheid moet geluidsopname gesprekken met ambtenaar toestaan

  Als burgers hun gesprekken met ambtenaren willen opnemen, mag de overheid dat niet zomaar verbieden. De Nationale ombudsman schrijft dat in een vandaag (27 nov) verschenen advies.

  Lees het hele rapport op Spelregels voor het maken van geluidsopnamen

  Omdat overheidsdiensten uiteenlopend denken over geluidsopnamen, heeft de ombudsman heldere spelregels opgesteld.

  Aldus een artikel in De Volkskrant van 27 november 2014.

  Lees het hele artikel op Overheid moet geluidsopname gesprekken met ambtenaar toestaan

  Gebruik gespreksopname als bewijs altijd toegestaan

  Mag een stiekem gemaakte geluidsopname gebruikt worden als bewijs? Men heeft bijvoorbeeld een gesprek met een klant opgenomen waarin deze iets noemt dat hij later ontkent. Of er is een ruzie geweest waarbij de gespreksopname de werkelijke aanleiding laat horen.

  Gebruik als bewijs is eigenlijk altijd toegestaan. In het gewone (civiele) recht gelden namelijk geen specifieke eisen voor hoe het bewijs verkregen mag zijn. De rechter mag zelf alles beoordelen op de merites. Hij hoeft bewijs niet uit te sluiten omdat het een stiekeme opname is. Dat schrijft Arnoud Engelfriet, gespecialiseerd in complexe technisch/juridische ICT-vraagstukken, octrooien en softwarelicenties.

  Lees het hele artikel op Gebruik van een stiekeme geluidsopname als bewijs

  Stiekem opnemen telefoongesprek door Hans Smolders is toegestaan.

  Zolang je zelf aan een gesprek deelneemt, en dat deed Smolders, is hij niet strafbaar, aldus emeritus hoogleraar strafrecht Theo de Roos, die verbonden is aan de Universiteit van Tilburg.

  Lees het hele artikel op stiekem opnemen telefoongesprek toegestaan

  Vaak hetzelfde nummer opnemen? Handig. Nemop voorprogrammeren.

  Belt u regematig hetzelfde nummer en neemt u die gesprekken op? Dan is dit een handige tip hoe u Nemop samen met het nummer dat u vaak wilt opnemen samen voorprogrammeert in uw toestel. Dat scheelt een hoop drukwerk. U hoeft dan niet steeds het nummer van Nemop en het nummer dat u wilt bellen in te toetsten.

  Belangrijk is dat u weet hoe u een pauze tussen het nummer van Nemop en het nummer dat uw wilt bellen programmeert.

  We geven voorbeelden van verschillende smarttelefoons. Er zijn veel modellen die onderling kunnen verschillen. Werkt onderstaande niet meteen? Raadpleeg dan de handleiding van uw toestel.

  Raadpleeg voor oudere toestelen of voor uw vaste telefoon de handleiding van uw toestel.

  Pauzes in iPhone

  Maak een nieuw contact aan en begin met het nummer van Nemop 0207508393. Achter het telefoonnummer drukt u op de ‘+*#’ knop waardoor u een ‘pauze’ (komma) kunt toevoegen. Voeg 3 pauzes (komma) toe. Type hierna het telefoonnummer in dat u wilt bellen en opnemen met als laatste een hekje (#). Bewaar de wijzigingen door op de ‘Gereed’ knop te drukken.

  Het hele nummer ziet er dan als volgt uit: 0207508393,,,xxxxxxxxxx#

  De xxx zijn het nummer dat u wilt bellen en opnemen. Elke komma staat vooreen korte wachttijd. Die wachttijd is nodig om de stemcomputer een stukje uit te laten spreken voordat het nummer dat u wilt opnemen wordt ingetoetst.

  Gebruikt u ons 09004563667 nummer, voer dan 4 pauzes (komma) in, omdat u bij een 0900-nummer ook de verplichte welkomstboodschap hoort.

  Pauzes bij Android: zoals bijvoorbeeld HTC, Samsung Galxy etc.

  Ga naar: Settings > Call Settings > Voicemail Settings > Voicemail number

  Voer het nummer 0207508393 of 09004563667 van Nemop in.

  Klik op het 123 veld en het numerieke toetsenbord verschijnt. Klik op de # knop linksonder.

  Klik op de optie: pause. De pauze wordt als een komma weergegeven. Elke komma staat voor ongeveer 1 seconde pauze.

  Voer hierna het telefoonnummer in dat u wilt bellen en opnemen met als laatste een hekje (#). Bewaar de wijzigingen.

  Vragen of aanvullingen? Laat het ons weten via info@nemop.nl

  Saldo opwaarderen ook beschikbaar voor gebruikers KNAB.

  Gebruikers van online bank KNAB kunnen nu ook via iDEAL saldo bij Nemop opwaarderen.

  Via de volgende banken kunt u nu saldop opwaarderen: ABN AMRO, Friesland Bank, ING , KNAB, Rabobank, SNS Bank, ASN Bank, RegioBank, Triodos Bank of Van Lanschot Bankiers

  Direct opwaarderen? Klik op Opwaarderen

  Kan geluidsopname als bewijsvoering dienen?

  Meer en meer wordt de telefoon gebruikt voor bewijsvoering. Vooral jongeren komen steeds vaker zonder papieren naar het Juridisch Loket. Aan de balie of tijdens het spreekuur krijg ik regelmatig een telefoon in mijn handen gedrukt. "Kijk, hier is het bewijs!".

  Zo begint de blog van Inge Ketelaars die werkt als juridisch medewerker bij de vestiging van het Juridisch Loket in Den Bosch.

  Als voorbeeld geeft zij het volgende: "Je moet oppassen, ik weet waar je bent en je bent nog niet klaar. Je weet niet wie je voor je hebt!", zei een werknemer tegen zijn baas.

  Deze bedreiging was een goede reden om de geluidsopname als bewijs te gebruiken. Het mag dan gebruikt worden in een rechtszaak ten koste van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

  Het enige dat wij nog willen toevoegen is dat, om alle twijfel over de echtheid van de opname uit te bannen, een MD5-checksum uitkomst kan bieden. Lees meer over MD5-checksum op Nemop Technische Vragen

  Lees de hele blog van Inge Ketelaars op eerstehulpbijrecht.nl

  AFM: opnemen van adviesgesprekken voldoet

  AFM-bestuurder Theodor Kockelkoren sprak dinsdag 20 november op een symposium over de toekomst van de financieel adviseur, georganiseerd door Fonds.nl in Amersfoort.

  Kockelkoren wees erop dat het de toezichthouder gaat om de reconstrueerbaarheid van het financieel advies. Het opnemen van de adviesgesprekken en het noteren van de redenering hoe de adviseur tot het advies gekomen is, voldoet dus ook, zo hield hij zijn gehoor voor.

  Lees het hele artikel op Fondsnieuws.nl

  Vergoeding voor telefonische overlast

  Een Engelse verzekeringsmaatschappij heeft een Engelsman een vergoeding van 220 pond betaald als compensatie voor telefonische overlast.

  Richard Herman had zo genoeg van ongewenste telefoontjes dat hij besloot het heft in eigen handen te nemen.

  Hij waarschuwt het bedrijf dat hem al meerdere keren belde, dat hij ze voortaan 10 pond per minuut in rekening brengt voor de tijd die zij van hem gebruiken.

  Herman begon de gesprekken op te nemen en stuurt uiteindelijk het bedrijf een rekening van 195 pond voor gebruik van zijn tijd, telefoon en elektriciteit.

  Na ontvangst van de rekening ontkent het bedrijf de gesprekken. Herman onthult dat hij bewijs heeft in de vorm van gespreksopnames, maar het bedrijf blijft weigeren te betalen.

  Als vervolgens Herman zijn claim (plus 25 pond kosten) voor de rechter brengt, biedt het bedrijf opeens aan om buiten de rechtbank alsnog de nota te betalen en stort 220 pond op de bankrekening van Herman.

  Om anderen te helpen heeft Herman een website in het leven geroepen met voorbeelden van brieven en facturen om naar telefonische verkopers te sturen.

  Lees het hele artikel op victory-for-man-who-took-cold-caller-to-court

  Nemop in Management Info van juli 2012

  Lees interview Nemop: Een prettig gevoel, als je zeker bent van je afspraak in Management Info van juli 2012

  Vergadergesprek opnemen via smartphone

  Veel smartphones hebben een functie om als u een gesprek voert nog een gesprek toe te voegen. U belt dan met twee personen tegelijk. Op de Iphone bijvoorbeeld heet deze functie: Gesprek toevoegen.

  U kunt tot wel 5 deelnemers aan uw gesprek toevoegen. Zo kunt u vrij gemakkelijk vergaderbellen (conferentiegesprek).

  Als u het eerste gesprek via Nemop belt en opneemt, en dan gesprekken toevoegt, wordt uw vergadering opgenomen. U ontvangt direct na afloop uw opname in uw e-mailbox.

  U kunt die e-mail vervolgens forwarden naar alle deelnemers. De opname is ook handig als u later notulen wilt (laten) uitwerken.

  "Kijk, dat vind ik nou een slimme dienst"

  Vanaf 1 december is de Wet-Van Dam actief. Contracten en abonnementen mogen dan niet meer stilzwijgend verlengd worden met een jaar. Als een contract na 1 december stilzwijgend verlengd wordt, geldt daarbij een opzegtermijn van één maand.

  De Wet-Van Dam geldt voor alle contracten die met consumenten worden afgesloten, en geldt zowel voor het toezenden van producten als het leveren van diensten niet. Denk bijvoorbeeld aan je abonnement op krant, tijdschrift of sportschool.

  Hoe mag je als consument opzeggen?

  Onder de Wet Van Dam mag je altijd opzeggen via dezelfde weg als waarlangs je je abonnement bent aangegaan. Als je dus telefonisch een abonnement afsloot, moet je dat ook langs die weg kunnen opzeggen. Een bedrijf mag niet eisen dat je schriftelijk opzegt, en mag je opzegging niet weigeren te accepteren als je via de telefoon opzegt.

  Bewijs

  Je moet wel zelf kunnen bewijzen dat je opzegging is aangekomen. Dat kan als je per mail opzegt lastig zijn. Bewijzen dat de mail verzonden is, is namelijk niet hetzelfde als bewijzen dat deze aangekomen is.

  Maar bij telefonisch opzeggen is dat geen probleem als je je gesprek via Nemop opneemt. De opname van het gesprek is het bewijs van je opzegging en de md-5 cheksum van Nemop bewijst dat je niet met je opname geknoeid hebt.

  Slimme dienst

  Nemop heeft tweede kamerlid Martijn van Dam in het kader van zijn initiatiefwet in 2009 al geattendeerd op de dienst van Nemop. Neemt de consument via Nemop zijn opzeg-gesprek op, zo schreven wij, dan heeft hij bewijs van zijn opzegging, net zoals men een bewijs bij een aangetekende brief heeft.

  De reactie van Martijn van Dam: "Kijk, dat vind ik nou een slimme dienst. In het debat kwam het al aan de orde. Dank voor uw mail!"

  Snel en goedkoop

  Opzeggen per telefoon gaat veel sneller en is veel goedkoper dan schriftelijk opzeggen. Een aangetekende brief kost al gauw 7 euro; een gesprek opnemen van 3 minuten doe je al voor 0,57 cent. Niet alleen een slimme dienst, maar ook een goedkoper dienst.

  Zorg voor bewijs van uw opzgging. Klik op aanmelden

  Kan ik via Nemop opnamen van mijn gesprekken downloaden?

  Nemop bewaart in het belang van uw privacy vooralsnog geen gesprekken. We hebben dit wel in onderzoek, maar hebben nog geen goede partijen op de markt hiervoor kunnen vinden. Zelfs zeer betrouwbaar lijkende leveranciers op dit gebied blijken steken te laten vallen, zoals het recente debacle met DigiNotar bewijst.

  Direct na ieder gesprek stuurt Nemop u uw gespreksopname per e-mail toe. Zodra Nemop de melding van uw provider krijgt dat de e-mail met uw gesprek als bijlage is ontvangen, wordt de opname van uw gesprek bij ons onherroepelijk gewist. U kunt dus achteraf geen gesprekken downloaden of opvragen.

  Let er goed op dat als uw provider de e-mail weigert, bijvoorbeeld omdat uw e-mail box vol zit of er een maximum geldt aan de grootte van de bijlage, uw provider vaak de bijlage vernietigt. Nemop bewaart geen kopie voor u.

  Het is uw verantwoordelijkheid dat u voldoende ruimte in uw e-mailbox heeft om de e-mail te ontvangen en wat u verder met uw opgenomen gesprek doet. Nemop kan dus geen duplicaat van uw opname leveren als u uw gesprek onverhoopt bent kwijt geraakt. Het kan dus verstandig zijn regelmatig een back-up van uw e-mail te maken.

  Wel bewaart Nemop een zogenaamde MD5-checksum van ieder door u opgenomen gesprek. Hiermee kunt u, bijvoorbeeld in een rechtszaak, de echtheid van uw opname aantonen.

  Tip: denk eens aan een e-mailadres van Gmail. Gmail staat het ontvangen van grote bijlagen toe. Kijk voor meer informatie op www.gmail.com

  Tip: Stuur uzelf vanaf een ander e-mailadres als test een mail met een groot bestand als bijlage.

  Abonnement telefonisch aangegaan? juli 2011

  Wanneer een abonnement bijvoorbeeld telefonisch is aangegaan, moet het ook telefonisch door de consument kunnen worden opgezegd. Aldus een persbericht op Nieuwsbank. De wet gaat 1 januari 2012 van kracht. Het opzeggen van een abonnement moet op dezelfde manier kunnen gebeuren als het aangaan van het abonnement.

  Ook kunnen 1 januari 2012 kunnen abonnementen die door consumenten worden afgesloten niet meer klakkeloos stilzwijgend worden verlengd door het bedrijf dat de abonnementen verstrekt.

  En inderdaad: als je toch een abonnement wilt opzeggen, doe dat dan per telefoon. Dit gaat sneller dan per post en is effectiever. De opzegging wordt direct verwerkt en de medewerker van het betreffende bedrijf heeft meteen alle juiste informatie. U hoort gelijk wanneer het abonnement wordt beëindigd en of er nog bijzondere voorwaarden gelden.

  Voorheen, toen we de opzeggingen nog per post deden, maakten we een kopie van onze opzeggingsbrief, die in we sommige gevallen ook nog eens aangetekend verstuurden. Het betreffende bedrijf verzochten we om een schriftelijke ontvangstbevestiging. Dit alles als bewijs mocht er iets misgaan.

  Met het telefonische opzeggen is een gespreksopname het bewijs van uw opzegging en het bewijs dat het bedrijf uw opzegging heeft geaccepteerd. Aanvullende afspraken legt u tevens in de opname vast. Daar is later dan ook geen discussie over mogelijk.

  Met het telefonisch opzeggen van een abonnement bent u ook nog een stuk voordeliger uit. Wilt u zeker weten of uw brief aankomt dan zal u dat aangetekend moeten doen en dat kost u minimaal Euro 7,00.

  Een gesprek opnemen waarin u uw abonnement opzegt duurt vaak niet meer dan een minuut of drie. Drie minuten opname via Nemop kost u vanaf Euro 0,57. U heeft dan de opname als bewijs in uw e-mail box.

  Lees het hele persbericht op Abonnement telefonisch aangegaan? Vanaf 2012 moet het dan ook telefonisch door de consument kunnen worden opgezegd

  ABN neemt hypotheekgesprek voor u op

  Hebt u voor de 1e keer een hypotheekgesprek met een adviseur van ABN AMRO? Er komt dan veel informatie op u af, zo staat op de website van ABN.

  Het is goed mogelijk dat u na afloop van het gesprek niet alles precies meer weet. Daarom neemt de adviseur het eerste hypotheekgesprek op, zo schrijft ABN.

  Een modern en onafhankelijk adviseur gebruikt Nemop. Hij neemt het gesprek met zijn klant op, ontvangt de opname per e-mail en mailt de opname ook naar zijn klant.

  Niet alleen is zo duidelijk wat letterlijk is gezegd, maar ook de sfeer waarin het gesprek is gevoerd. Goed voor klant en adviseur. Daarnaast scheelt digitaal bewaren veel tijd ten opzichte van een fysiek gespreksverslag maken en dat aan de klant sturen.

  Voor een modern adviseur de uitdaging om dit in zijn business model in te passen.

  Kijk op de website van ABN: ABN neemt hypotheekgesprek op of bekijk het fimpje: Eerste hypotheekgesprek op USB-stick

  Er staat toch zo’n leuk berichtje op mijn voicemail

  Dat schreef Sunny van Affelen ons. Zij schreef verder: Nu wil ik dit berichtje graag definitief bewaren. Echter dat kan niet: als ik op mijn mobiel op bewaren druk, verwijdert T-Mobile mijn berichtje na een paar dagen.

  Wij hebben Sunny uitgelged hoe zij haar voicemial-bericht kan bewaren.

  Haar reactie: Gelukt! Wat een mooie service bieden jullie. Had ik maar eerder hiervan geweten, dan had ik ook oudere berichtjes die me dierbaar zijn kunnen bewaren. En inderdaad een medewerker van de klantenservice van T-Mobile verwees mij naar jullie door.

  Inspecteur voor lastige vragen bij Belastingtelefoon 7 februari 2011

  Bellers naar de BelastingTelefoon moeten een belastinginspecteur aan de lijn kunnen krijgen die de moeilijke belastingvragen direct beantwoordt. Dit stelt staatssecretaris Weekers van Financiën, zo lezen we op de website van kluwersalarisadministratie en in overige media.

  Staatssecretaris Weekers wil dat de proef wordt uitgebreid, zodat ook fiscaal intermediairs, ondernemers en particulieren van deze dienstverlening gebruik kunnen maken.

  De inspecteurs en andere specialisten aan de telefoon kunnen de meer specialistische vragen op basis van gedetailleerde regels en jurisprudentie beantwoorden en hebben ook toegang tot de meeste dossiers van de bellers, zodat zij ook fiscaal bindende uitspraken kunnen doen, aldus de website van kluwersalarisadministratie.

  Omdat de Belastingtelefoon een 0800-nummer (0800-0543) gebruikt, kost het opnemen u slechts 14 cpm. Een minimale investering als u daarmee misschien wel honderden euro’s aan belasting kan besparen.

  Lees het hele artikel op Inspecteur bij Belastingtelefoon voor lastige vragen

  Goedendag, met de Belastingtelefoon. Wat is uw vraag?

  Jaarlijks wordt de Belastingtelefoon ruim 15 miljoen keer gebeld. Grote kans dat u in de komende periode bij het invullen van uw biljet een vraag hebt waar u de belastingtelefoon voor gaat bellen. Ongetwijfeld krijgt u een goed antwoord op uw vraag, want in het computersysteem van de belastingtelefoon staan ruim 8000 vragen en antwoorden.

  Heeft u er al eens aan gedacht uw gesprek met de Belastingtelefoon op te nemen? U kunt dan later, als u uw biljet aan het invullen bent, de informatie nog eens terugluisteren. Handig met name bij complexe vragen en antwoorden.

  Omdat de Belastingtelefoon een 0800-nummer (0800-0543) gebruikt, kost het opnemen u slechts 14 cpm. Een minimale investering als u daarmee misschien wel honderden euro’s aan belasting kan besparen.

  Reactie Martijn van Dam (PvdA) op consultatie Nemop 13 oktober 2010

  Minister van justitie Hirsch Ballin wil met het wetsvoorstel Versterking bestrijding computercriminaliteit het verbod verruimen op het opnemen van telefoongesprekken.

  Nemop heeft in het kader van de consultatie op dit wetsvoorstel de woordvoerders van alle politieke partijen benaderd. Nemop schreef onder meer: Nu is het verboden om stiekem een gesprek op te nemen als degene die het gesprek opneemt daar zelf niet aan deelneemt. Als de wet wordt aangenomen geldt het verbod ook voor de persoon die wèl gespreksdeelnemer is en zonder toestemming heeft opgenomen.

  In de toelichting op het ontwerp staat: Van strafbaarheid is alleen sprake als het opnemen van de communicatie wederrechtelijk is. Daardoor ontbreekt de strafbaarheid in bijvoorbeeld het geval van toestemming van de deelnemers aan de communicatie, maar ook in gevallen waarin het zonder toestemming/medeweten van een van de deelnemers opnemen van de communicatie civielrechtelijk niet onrechtmatig is, bijvoorbeeld in het uitzonderlijke geval dit noodzakelijk is om misstanden aan de kaak te stellen en dit belang zwaarder weegt dan de belangen die zijn gemoeid met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de deelnemers aan de communicatie.

  De toelichting geeft geen duidelijkheid over wanneer precies het belang van het aan de kaak stellen van misstanden zwaarder weegt dan de belangen die zijn gemoeid met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de deelnemers aan de communicatie.

  Het opnemen van telefoongesprekken wordt massaal gebruikt in het bedrijfsleven, bijvoorbeeld in de financiele wereld, met als doel training en het vastleggen van alle klantcommunicatie als bewijsmateriaal. Nemop ziet dat ook veel particulieren hun gesprekken opnemen bij machtsverschillen tussen consument en bedrijfsleven of overheid, maar ook bij (doods-)bedreiging, stalking, misleiding, fraude, oplichting en dergelijke, met als doel bewijsvoering. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat daders van voorgenoemde zaken voordeel weten te behalen met dit wetsvoorstel?

  In de consultatie stellen wij minister Hirsch Ballin voor niet het opnemen van het telefoongesprek zelf strafbaar te stellen, waarbij wel voorwaarde is dat diegene die het gesprek opneemt gespreksdeelnemer is, maar alleen het misbruik van de gespreksopname strafbaar te stellen, bijvoorbeeld het via internet of anderszins breed verspreiden van de opname, zonder toestemming van de gesprekspartner aan dat gesprek.

  Martijn van Dam van de PvdA reageerde als volgt: Na de consultatie gaat de wet eerst naar de Raad van State en daarna komt die in de Kamer. Hou aub in de gaten of dit in de definitieve versie wordt rechtgezet. Ik ben het helemaal met je eens dat een verbod op opnemen te ver gaat. Martijn.

  Nemop zal het proces nauwgezet volgen.

  Lees de hele reactie van Nemop: Nemop consultatie wetsvoorstel versterking bestrijding computercriminaliteit

  Consument kan voortaan altijd abonnement opzeggen 5 oktober 2010

  Voortaan mag de consument elke maand zijn abonnement opzeggen, aldus een artikel in Het Financieele Dagblad van 5 oktober 2010. De Eerste Kamer heeft een wet aangenomen die de stilzwijgende verlengingen van abonnementen verbiedt. Vanaf volgend jaar mogen organisaties hun aflopende abonnement alleen nog maar met een maand verlengen. Hierdoor is de tijd voorbij dat iemand weer een jaar aan een tijdschrift vastzit, omdat hij net te laat was met opzeggen.

  Initiatiefnemer van de wet is PvdA-Kamerlid Martijn van Dam. In september 2009 heeft Nemop Martijn van Dam in het kader van zijn initiatiefwet per e-mail geattendeerd op de dienst van Nemop. Neemt de consument via Nemop zijn opzeg-gesprek op, zo schreven wij, dan heeft hij bewijs van zijn opzegging, net zoals hij een bewijs bij een aangetekende brief heeft. De reactie van Martijn van Dam: "Kijk, dat vind ik nou een slimme dienst. In het debat kwam het al aan de orde. Dank voor uw mail!"

  Wanneer je per e-mail of telefoon een contract aangaat kan je dat ook per e-mail of telefoon opzeggen. Net zoals u van uw schriftelijke opzegging een bewijs wilt en daarom aangetekend verstuurt, wilt u ook van uw telefonische opzegging een bewijs. Een gespreksopname is het bewijs dat uw opzegging is geaccepteerd. U ontvangt uw gespreksopname direct per e-mail.

  Een opzeggesprek opnemen (3 minuten) via Nemop kost u vanaf 0,57 Euro. U bespaart dan al gauw weer Euro 6,43 tenm opzichte van een aangetekende brief van 7 Euro. Neem dusgeen risico voor die 57 eurocent. Steeds meer bedrijven makne het mogelijk om abonnementen telefonisch op te zeggen.

  Lees het hele persbericht op de website van het FD: Consument kan voortaan altijd abonnemnet opzegge

  Nemop reageert op consultatie wetsvoorstel versterking bestrijding computercriminaliteit 9 augustus 2010

  Vandaag hebben wij gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te reageren op het wetsvoortsel Versterking bestrijding computercriminaliteit van minister Hirsch Ballin. Ook zullen wij de woordvoerders van de verschillende politieke partijen onze reactie toesturen.

  Hirsch Ballin wil onder meer het verbod verruimen op het opnemen van telefoongesprekken. Hirsch Ballin vindt het strafwaardig als je bijvoorbeeld als deelnemer aan een telefoongesprek heimelijk opnamen maakt en die vervolgens op het internet zet om mensen te beschadigen. In verschillende media wordt al veel geschreven en gediscussieerd over dit voorstel.

  In de consultatie stelt Nemop minister Hirsch Ballin voor niet het opnemen van het telefoongesprek zelf strafbaar te stellen, waarbij wel voorwaarde is dat diegene die het gesprek opneemt gespreksdeelnemer is, maar alleen het misbruik van de gespreksopname strafbaar te stellen. Bijvoorbeeld het via internet of anderszins breed verspreiden van de opname, zonder toestemming van de gesprekspartner aan dat gesprek.

  Lees de hele reactie van Nemop: Nemop consultatie wetsvoorstel versterking bestrijding computercriminaliteit

  Reageren op onze reactie? Mail uw reactie naar info@nemop.nl

  Lees het hele persbericht op de website van de Rijksoverheid: Persbericht Hirsch Ballin versterkt aanpak computercriminaliteit

  Lees meer over de internetconsulatie en reageer zelf: Internetconsultatie

  Hirsch Ballin wil verbod verruimen op opnemen van vertrouwelijke gesprekken 28 juli 2010

  Op de website Rijksoverheid.nl lezen we in een persbericht dat minister van justitie Hirsch Ballin het verbod wil verruimen op het afluisteren, aftappen of opnemen van vertrouwelijke gesprekken.

  Nu is het bijvoorbeeld verboden om stiekem in een woning of besloten lokaal een gesprek op te nemen als degene die het gesprek opneemt daar zelf niet aan deelneemt, zo staat in het persbericht te lezen. Straks geldt het verbod ook voor de dader die wèl gespreksdeelnemer is en zonder toestemming heeft opgenomen, waarmee het Nederlands recht op één lijn komt met bestaande wettelijke regels in Frankrijk en Duitsland, aldus het persbericht.

  Hirsch Ballin vindt het strafwaardig als je bijvoorbeeld als deelnemer aan een vertrouwelijk gesprek heimelijk opnamen maakt en die vervolgens op het internet zet om mensen te beschadigen, zo gaat het persbericht verder. Daar zou dan een gevangenisstraf van maximaal een jaar op komen te staan.

  Het gaat hier om een wetsvoorstel, waarover de overheid een consultatie houdt. Doel daarvan is burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties informeren over het wetsvoorstel en gelegenheid bieden om daarbij opmerkingen te maken.

  In de toelichting op het ontwerp lezen we onder meer: "Van strafbaarheid is alleen sprake als het opnemen van de communicatie wederrechtelijk is. Daardoor ontbreekt de strafbaarheid in bijvoorbeeld het geval van toestemming van de deelnemers aan de communicatie, maar ook in gevallen waarin het zonder toestemming/medeweten van een van de deelnemers opnemen van de communicatie civielrechtelijk niet onrechtmatig is, bijvoorbeeld in het uitzonderlijke geval dit noodzakelijk is om misstanden aan de kaak te stellen en dit belang zwaarder weegt dan de belangen die zijn gemoeid met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de deelnemers aan de communicatie".

  De toelichting geeft geen duidelijkheid over wanneer precies het belang van het aan de kaak stellen van misstanden zwaarder weegt dan de belangen die zijn gemoeid met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de deelnemers aan de communicatie. Uiteindelijk zal de rechter, zo denken wij, hier wel weer over moeten gaan oordelen.

  Vooralsnog kunnen wij ons voorstellen dat in veel situaties voor u persoonlijk kan gelden dat in het geval van het belang van het aan de kaak stellen van een misstand waar u de dupe van bent, u van mening bent dat uw belang daarbij zwaarder weegt dan het belang dat is gemoeid met de persoonlijke levenssfeer van de persoon met wie u het gesprek voert. Wij denken bijvoorbeeld aan (doods-)bedreiging, stalking, misleiding, fraude, oplichting en dergelijke. Voelt de andere partij zich aangetast in zijn persoonlijke levenssfeer, dan zal hij eerst naar de rechter moeten stappen om een oordeel te vragen welk belang het zwaarste weegt, zo denken wij.

  Nemop ziet dat het opnemen van telefoongesprekken massaal gebruikt wordt in het bedrijfsleven, bijvoorbeeld in de financiele wereld, met als doel training en het vastleggen van alle klantcommunicatie als bewijsmateriaal. Daarnaast ziet Nemop dat veel particulieren hun gesprekken opnemen bij machtsverschillen tussen consument en bedrijfsleven of overheid, met als doel bewijsvoering.

  Nemop is van mening dat het opnemen zelf niet strafbaar gesteld zou moeten worden: wel het misbruik van de opname. Wat dat betreft kan Nemop meegaan met de mening van Hirsch Ballin in het persbericht: "Hirsch Ballin vindt het strafwaardig als je bijvoorbeeld als deelnemer aan een vertrouwelijk gesprek heimelijk opnamen maakt en die vervolgens op het internet zet om mensen te beschadigen".

  Nemop zal haar standpunten in het kader van de consultatie kenbaar maken. Het staat u natuurlijk vrij om dat ook te doen.

  Lees het hele persbericht op de website van de Rijksoverheid:Persbericht Hirsch Ballin versterkt aanpak computercriminaliteit

  Lees meer over de internetconsulatie en reageer zelf: Internetconsultatie

  Telefonisch opzeggen? Neem het op! juni 2010

  Op de website Meldpunt Telecomklachten lazen we het volgende:

  "telefonisch opzeggen van mobiel abonnement niet geregistreerd."

  "Namens mijn dochter heb ik begin februari 2010 telefonisch (het kon niet gemakkelijker!)het per 3 mei aflopende twee jarig contract voor een Hi abonnement opgezegd. Nu lag er zaterdag een KPN rekening over de maand mei 2010 in de bus, terwijl mijn dochter al een ander abonnement heeft. Gebeld met de Klantenservice en daar werd mij duidelijk, dat er niets van de opzegging staat geregisteerd??! Nu moeten we de rekening toch betalen en maar afweachten, of er restitutie plaats vindt op basis van mijn verhaal. Wat een tent..... Ik raad dus vanaf nu iedereen aan alles bij KPN schriftelijk te doen en om een schriftelijke bevestiging te vragen, want anders heb je geen poot om op te staan."

  Hier had een opname van de telefonsiche opzegging het bewijs geleverd dat er wel degelijk was opgezegd. Het probleem was waarschijnlijk direct opgelost als de e-mail met de gespreksopname was doorgestuurd naar de klantenservice van KPN.

  Lees de klacht na op de website Meldpunt Telecomklachten

  Nemop nummer voor inkomende gesprekken opnemen is vernieuwd! 13 mei 2010

  Het nummer om inkomende gesprekken op te kunnen nemen is vernieuwd. Het nieuwe nummer is 0206935218.

  Op uw mobiele telefoon zoekt u in uw telefoonmenu een functie met een naam als Omleiden of Doorschakelen. U maakt daar de keuze voor Omleiden (of Doorschakelen) wanneer in gesprek. Daar vervangt u het oude Nemop nummer voor het nieuwe telefoonnummer 0206935218 van Nemop omm inkomende gesprekken op te nemen.

  Om uitgaande gsprekken op te nemen verandert er helemaal niets. U blijft gewoon gesprekken opnemen via 020-7508393 als u hebt opgewaardeerd, of u belt via 0900-4563667 als u niet wilt opwaarderen.

  Dienstverlening in grote gemeenten matig 6 maart 2010

  De dienstverlening aan burgers is in de grootste Nederlandse gemeenten matig. Dat blijkt uit een onderzoek dat het VARA consumentenprogramma Kassa liet uitvoeren.

  Zogeheten mystery shoppers bestookten de gemeenten met vragen per mail en per telefoon. Een mail sturen is over het algemeen minder effectief dan bellen.

  Op bijna een vijfde (18 procent) van de mails kwam geen antwoord. Behalve de wachttijd, werden ook de kwaliteit van het antwoord en de klantvriendelijkheid in het onderzoek meegenomen.

  Gemeenten gebruiken steeds vaker het 14+netnummer: één herkenbaar en kort telefoonnummer dat altijd met het getal 14 begint, gevolgd door het kengetal van de betreffende gemeente (dus 14 055 voor Apeldoorn of 14 0492 voor Helmond). In 2015 is dit nummer door alle gemeenten in Nederland ingevoerd.

  Via 14+netnummer kunt u terecht bij gemeenten met al uw vragen aan de overheid. Een 14+netnummer kan uit 5 of 6 cijfers bestaan. U kunt via Nemop uw gesprekken met 14+netnummers opnemen.

  Bron: kassa.vara.nl
  Bron: nu.nl

  Belastingtelefoon in januari veel gebeld via Nemop januari 2010

  Onze statistieken geven aan dat in de maand januari het telefoonnummer van de Belastingtelefoon, net als vorig jaar rond deze tijd, veel gebeld wordt.

  Juist in een tijd met wat minder goede econmische vooruitzichten lijken mensen hun financiële situatie nog eens goed door te lichten. Dus ook financiële zaken rond belastingen. Voor vragen daarover belt u de Belastingtelefoon of uw financieel adviseur.

  Het opnemen van gesprekken met de Belastingtelefoon is handig om de informatie later nog eens rustig terug te luisteren. Bijvoorbeeld op het moment dat u de aangifte daadwerkelijk invult.

  Voordeel van het telefoongesprek opnemen is ook dat u geen aantekeningen hoeft te maken. U concentreert zich volledig op uw gesprek.

  Om de kosten hoeft u het niet te laten. Uw gesprek met de Belastingdienst opnemen kost slechts 14 cent per minuut. En misschien zijn deze kosten zelfs als aftrekpost op te voeren.

  Neem vandaag nog uw gesprekken met de Belastingtelefoon op. Klik op aanmelden

  Telefoonnummer Belastingtelefoon: 0800-0543.
  Website Belastingdienst: www.belastingdienst.nl

  Voorkom acquisitiefraude: tips - 9 december 2009

  De Kamer van Koophandel geeft op haar website een aantal tips ter voorkoming van acquisitiefraude. Een van de tips is het opnemen van je telefoongespekken.

  De KvK schrijft: "Als u de mogelijkheid heeft, neem dan de eventuele telefoongesprekken op die u voert met het bedrijf. Op deze manier kunt u het bedrijf confronteren met hetgeen er daadwerkelijk is gezegd aan de telefoon."

  Het opnemen van telefoongesprekken (zie ook hieronder het artikel in De Telegraaf: Checklist: Hoe maak ik goed voorbereid ruzie met mijn zorgverzekeraar?) wordt meer en meer geaccepteerd en gemeengoed.

  Het is jammer dat de KvK en De Telegraaf er niet bij vertellen hoe je bijvoorbeeld als kleine ondernemer je gesprekken makkelijk kan opnemen, zonder veel geld te moeten investeren in dure telefooncentrales. Wij hebben de KvK en De Telegraaf geattendeerd op de dienst van Nemop en zijn benieuwd of de KvK en De Telegraaf aan hun artikelen uitleg toevoegen over hoe je je telefoongesprekken makkelijk kan opnemen.

  Lees het hele artikel Voorkom acquisitiefraude: tips op de website van de KvK.

  Checklist: Hoe maak ik goed voorbereid ruzie met mijn zorgverzekeraar? - 5 december 2009

  Zo begint een artikel in de rubriek OverGeld van De Telegraaf. Het artikel spits zicht toe op zorgverzekeraars, maar kan op vele andere organsiaties en bedrijven slaan. De Telegraaf geeft 5 tips om ruzie met uw zorgverzekeraar goed voor te bereiden.

  Een van de tips luidt als volgt: "Weet dat sommige zorgverzekeraars voicelogs gebruiken (telefoongesprekken opnemen), maar vertrouwt u daar niet op. Als u zich in een procedure op een telefonische toezegging beroept, moet u deze zelf aannemelijk maken. U kunt eventueel zelf ook een opname maken."

  Het recht werkt inderdaad zo dat als je je op een telefonische toezegging beroept, je dat aannemelijk moet maken. De Telegraaf schrijft vervolgens dat je eventueel zelf een opname kan maken.

  Gebruikers van Nemop weten dat je beter zonder meer die opname kan maken. De gespreksopname ontvang je direct per e-mail. De opname kun je terugluisteren, maar ook doormailen aan een collega of juridisch adviseur voor een second-opinion. Maar vooral: na het terug horen van een opgenomen telefoongesprek is er geen discussie mogelijk over wat er is gezegd en wat er is afgesproken.

  Lees het hele artkel Hoe maak ik goed voorbereid ruzie met mijn zorgverzekeraar en de reacties daarop op de website van De Telegraaf.

  Journalisten en het opnemen van gesprekken - 27 oktober 2009

  "Mogen journalisten telefoongesprekken opnemen zonder dat aan de gesprekspartner mee te delen?" Zo begint Huub Evers zijn blog op de website denieuwereporter.nl

  Vragen als: Moet er misschien zelfs expliciet toestemming worden gevraagd? En moet dat dan vooraf of achteraf? En maakt het nog uit wie de gesprekspartner is? En of delen van het interview worden uitgezonden in een radio- of televisieprogramma? En wat is dan het verschil met het letterlijk quoten van uitspraken in de krant? beheersen de discussie die op dit moment over dit onderwerp gevoerd wordt.

  De Raad van Journalistiek, zo schrijft Evers, is niet beginselvast aangaande het opnemen van telefoongesprekken. De Raad wil de ‘telefoon-norm’ concretiseren en bij de tijd brengen. Evers schijft dat het zinvol lijkt onderscheid te maken tussen opnemen en uitzenden.

  Evers stelt: "Waarom zou een journalist moeten melden dat hij een telefoongesprek gaat opnemen wanneer hij die opname alleen gebruikt bij het uitwerken van het interview? Wanneer hij een cursus steno gevolgd zou hebben, zou niemand moeilijk doen. Bovendien hebben alle partijen baat bij een zo waarheidsgetrouw mogelijke weergave van het gesprek. Uitzenden van zo’n gesprek of een deel daarvan is een andere kwestie. Hier lijkt mij, behoudens bijzondere omstandigheden, toestemming van de geïnterviewde vereist."

  Nemop kan zich vinden in het standpunt van Evers.

  Lees het hele artkel Raad niet beginselvast aangaande opnemen van telefoongesprekken en de reacties daarop op de website van De Nieuwe Reporter.

  Opnemen van gesprekken is legaal - 7 oktober 2009

  "Het opnemen van telefoongesprekken klinkt negatief. Men denkt altijd direct aan privacyzaken en dat het opnemen van telefoongesprekken verboden is. Dit laatste is echter een groot misverstand. Het opnemen van telefoongesprekken mag altijd! Waar het namelijk om gaat is waar men de opnames voor wilt gebruiken. Afhankelijk hiervan is men verplicht een melding te doen. De inhoud van deze melding is weer afhankelijk van het doel van de gespreksopname."

  Zo begint een artikel van Jeff Scipio op de websit van Computable. In dit artikel stelt hij dat het tot op heden niet mogelijk was voor het bedrijfsleven om gesprekken van de mobiele telefoon op te nemen. Nu zijn er, zo schrijft hij, technieken welke dat wel mogelijk maken.

  Scipio stel verder dat door het toenemende gebruik van de mobiele telefoon accountmanagers, vertegenwoordigers, directeuren, notarissen, advocaten, zzp’ers, accountants, de zorgsector, de bouw, autohandelaren en nog vele andere groepen hun mobiele telefoon zullen gaan gebruiken om belangrijke afspraken vast te leggen of om te bevestigen.

  Om, zo schrijft hij, exact te achterhalen wat nu wel of niet is toegezegd, en wanneer er zaken zijn toegezegd, kan alleen maar als de telefoongesprekken van de mobiele telefoon zijn opgenomen.

  Scipio sluit zijn artikel af met: "Net zoals er jaren geleden aanbieders op de markt kwamen met oplossingen om gesprekken van vaste telefoons op te nemen, zullen er nu aanbieders komen welke mobile call recording zullen promoten."

  Veel ondernemers maken al lange tijd gebruik van Nemop om zowel hun inkomende als uitgaande gesprekken op te nemen. Via hun eigen (mobiele) telefoon waarbij de opname na afloop van hun gesprek direct in hun e-mailbox staat.

  Lees het hele artkel Opnemen van telefoongesprek is legaal op de website van Computable.

  Martijn van Dam (pvda): "Kijk, dat vind ik nou een slimme dienst."

  Nemop heeft Martijn van Dam in het kader van zijn initiatiefwet per e-mail geattendeerd op de dienst van Nemop. Neemt de consument via Nemop zijn opzeg-gesprek op, zo schreven wij, dan heeft hij bewijs van zijn opzegging, net zoals men een bewijs bij een aangetekende brief heeft.

  De reactie van Martijn van Dam: "Kijk, dat vind ik nou een slimme dienst. In het debat kwam het al aan de orde. Dank voor uw mail!"

  Lees hieronder meer over de inititaiefwet van PvdA-kamerlid Martijn van Dam en hoe Nemop daar bij te gebruiken.

  Contract aangaan per telefoon is ook contract opzeggen per telefoon. - 4 september 2009

  Een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer steunt het PvdA-wetsvoorstel dat een einde maakt aan de stilzwijgende verlenging van abonnementen. Het gaat om abonnementen en lidmaatschappen van sportscholen, boekenclubs, internet- en telefoniebedrijven en autopechdiensten, zo valt te lezen op de website van de PvdA. De wet is een initiatief van PvdA-kamerlid Martijn van Dam.

  De stilzwijgende verlenging wordt vervangen door abonnementen en lidmaatschappen met onbepaalde termijn, maar met een opzegtermijn van maximaal een maand, zo valt verder te lezen in het artikel op de PvdA website. Verder wordt het mogelijk dat wanneer je per e-mail of telefoon een contract aangaat je dat ook per e-mail of telefoon kan opzeggen.

  Op de website van VARA Kassa valt naar aanleiding van dit wetsvoorstel te lezen dat een lid van ECI Nederland, de enige boekenclub in Nederland, schriftelijk én telefonisch kan opzeggen.

  Net zoals u van uw schriftelijke opzegging een bewijs wilt en daarom aangetekend verstuurt, wilt u ook van uw telefonische opzegging een bewijs. Een gespreksopname is het bewijs dat uw opzegging is geaccepteerd. U ontvangt uw gespreksopname direct per e-mail.

  Een opzeggesprek opnemen (3 minuten) via Nemop kost u vanaf 0,57 Euro. U bespaart dan al gauw weer Euro 6,43 tenm opzichte van een aangtekende brief van 7 Euro. Neem geen risico voor die 57 eurocent.

  Lees het hele artkel Einde aan stilzwijgende verlenging op de website van de PvdA.
  Lees het hele artkel Geen stilzwijgende verlenging bij boekenclub op de website van VARA Kassa.

  Inkeerlijn voor zwartspaarders. - 25 augustus 2009

  Zwartspaarders die alsnog hun geld willen opgeven bij de fiscus, kunnen daarover eerst anoniem bellen met de Belastingdienst, aldus BNR op 25 augustus 2009. Vanaf die datum is daar een speciale telefoonlijn voor.

  Sinds 2006 bestaat de zogeheten inkeerregeling, waarbij buitenlandse spaartegoeden kunnen worden opgegeven. Uit de praktijk bleek dat belastingplichtigen sneller de stap namen om in te keren nadat er uitleg was gegeven over de werking van de inkeerregeling.

  U kunt telefonisch contact opnemen met het team van de Belastingdienst in Breda dat zich bezighoudt met de inkeerregeling per telefoon 076-5260128.

  Belt u via Nemop dan heeft u een opname van uw gesprek om de verkregen informatie nog eens goed terug te luisteren voordat u stappen onderneemt. Hoewel de Inkeerlijn zal stellen dat u geen rechten aan de verkregen informatie kan ontleden, weet u maar nooit. Dan kan een opname misschien van pas komen.

  En omdat de vraag rijst hoe anoniem anoniem is als u belt (de Belastingdienst zou uw telefoonnummer kunnen traceren als u de Inkeerlijn belt, aldus sommigen), geeft bellen via Nemop ook de zekerheid dat uw telefoonnummer niet bekend raakt bij de Belastingdienst. Zolang u maar uw naam niet zegt.

  Lees het hele artikel Inkeerlijn voor zwartspaarders op BNR Nieuswradio.

  Haal de bezem door uw lidmaatschappen - 12 juli 2009

  U kunt flink wat euro´s besparen door een keer goed met de bezem door alle abonnementen, verzekeringen en lidmaatschappen te gaan.

  Zeg de abonnementen op van bladen die toch nauwelijks gelezen worden. Of kies voor voordeligere abonnementen zoals bijvoorbeeld een alles-in-1 optie voor telefoon, tv en internet.

  Zeg wel op tijd op, want bedrijven laten hun klanten juist in deze periode liever niet gaan. Schriftelijk en voor de zekerheid aangetekend opzeggen kost u 7 Euro.

  Bespaar ook op die aangetekende brief. Steeds meer bedrijven bieden telefonisch opzeggen aan als service om een abonnement of lidmaatschap te beëindigen.

  Via Nemop neemt u vanaf 19 cpm uw opzeggesprek via uw eigen telefoon op. Uw gespreksopname is bewijs van uw opzegging en ontvangt u direct per e-mail. Bij elk gesprek van 3 minuten bespaart u dan al gauw weer Euro 6,43.

  Deze bespaartip is ook terug te vinden op de website Telegraaf.nl/stopdecrisis

  Opzegtermijn telecomcontracten verkort per 1 juli 2009

  Door de nieuwe Telecommunicatiewet kunnen consumenten vanaf 1 juli eenvoudiger hun abonnementen opzeggen. Vanaf die datum is de maximale termijn teruggebracht tot een maand, waardoor vooral overstappen met nummerbehoud sneller is geregeld.

  Als u uw abonnement opzegt, doe dat dan per telefoon als dat kan. Dit gaat sneller dan per post. De opzegging wordt direct verwerkt. U hoort gelijk wanneer het abonnement wordt beëindigd en of er nog bijzondere voorwaarden gelden.

  Neem dat telefoongsprek ook op! Als u telefonische opzegt is uw gespreksopname het bewijs dat het bedrijf uw opzegging heeft geaccepteerd. Aanvullende afspraken, bijvoorbeeld over nummerbehoud, legt u tevens in de opname vast. Daar is later dan ook geen discussie over mogelijk.

  U bent met het telefonisch opzeggen een stuk voordeliger uit. Wilt u zeker weten of uw opzeggingsbrief aankomt dan zal u dat aangetekend moeten doen en dat kost u minimaal Euro 7,00. Een telefoongesprek van bijvoorbeeld 3 minuten opnemen kost u via Nemop 57 Eurocent. Voor dat bedrag heeft u ook de opname als bewijs in uw e-mail box.

  Neem vandaag nog uw gesprekken op en klik op aanmelden

  Op dit moment ligt er in de Tweede Kamer een initiatiefwetsvoorstel om het burgerlijk wetboek aan te passen om ook andere abonnementen, zoals bijvoorbeeld tijdschriften, sneller te kunnen opzeggen.

  Gespreksopname werkt: een praktijkvoorbeeld -juni 2009

  Op internet lazen we in een zakelijke community voor ondernemers van de Kamer van Koophandel over een ondernemer die al zijn gesprekken opneemt. Zijn ervaring laat zien dat een opgenomen telefoongesprek een conflict snel kan oplossen en in dit geval een hoop geld bespaart.

  Klik op Gesprekken opnemen werkt en ervaar zelf het nut van telefoongesprekken opnemen.

  Nemop: meer opnemen voor je geld - mei 2009

  In de Consumentengids van mei 2009 test de Consumentenbond in de rubriek ‘Actueel, Geld en recht’ de dienst ‘opnemen van telefoongesprekken’ van Aangetekend Bellen.

  In de uitgave van februari 2008 gaf de Consumentenbond ook al aandacht aan het fenomeen ‘telefoongesprekken opnemen’. Zij vermeldde toen de namen van de aanbieders die dat moment deze dienst al aanboden: Nemop, Rechtspreventie en TapeCall. Helaas heeft de Consumentenbond indertijd deze diensten niet getest en vergeleken.

  Nemop vindt het jammer dat de Consumentenbond bij de test in de uitgave van mei 2009, niet ook de andere aanbieders, Nemop, Rechtspreventie en TapeCall, heeft betrokken. Een vergelijking van alle aanbieders die de dienst ‘telefoongesprekken opnemen’ aanbieden, zou de consument goed inzicht geven in haar keuze ten aanzien van prijs en overige opties.

  Nemop is bijvoorbeeld de enige aanbieder die ook het opnemen van inkomende gesprekken (gebeld worden en opnemen) aanbiedt. En bij een opnamegesprek van 20 minuten naar een vaste lijn is er bijvoorbeeld een prijsverschil van Euro 28,20 tussen de dienst van Nemop en van Aangetekend bellen (inclusief het telefonisch terugluisteren).

  De belangrijkste verschillen tussen de dienst van Nemop en andere aanbieders hebben wij in een overzicht geplaatst. Dit is gebaseerd op gegevens zoals wij die op de websites van de verschillende aanbieders lezen (peildatum 6 mei 2009). Voor de belangrijkste verschillen klik hier

  Uiteraard heeft Nemop de Consumentenbond gevraagd, in een van haar volgende uitgaven van de Consumentengids, een test van alle aanbieders die de dienst ‘telefoongesprekken opnemen’ aanbieden te plaatsen. Een dienst die, gezien het grote aantal gebruikers dat wij dagelijks registreren, naar onze mening in toenemende belangstelling van consumenten staat.

  Nu ook telefoongesprekken opnemen met een Telfort abonnement als u gebeld wordt

  Telfort abonnees nemen nu eindelijk ook hun inkomende telefoongesprekken op - maart 2009

  Telfort heeft technische aanpassingen gedaan, waardoor ook haar abonnees als zij zelf gebeld worden hun telefoongesprekken kunnen opnemen. Abonnees van KPN en Orange nemen al langer hun inkomende telefoongesprekken op via Nemop.

  Dat is goed nieuws voor de vele Telfort abonnees. Uitgaande gesprekken opnemen, dus een telefoongesprek opnemen als u zelf belt, is ongeacht de telefonieprovider al jaren mogelijk via Nemop. Inkomende gesprekken op uw mobiel opnemen, dus een telefoongesprek opnemen als u gebeld wordt, vereist hoogwaardige technieken.

  Nemop ontwikkelde het opnemen van inkomende telefoongesprekken op uw mobiel al in 2007, en is de enige die deze dienst aanbiedt. De gespreksopname, net als bij het opnemen van uitgaande telefoongesprekken, ontvangt u direct in uw e-mailbox.

  Naast de techniek van Nemop dient ook uw mobiele-telefonieprovider bepaalde instellingen te faciliteren. KPN en Orange doen dat al langer, en sinds kort dus ook Telfort. Het wachten nu is tot ook T-mobile deze instellingen ondersteunt.

  Meer lezen over het opnemen van uw gesprekken als u gebeld wordt? Ga naar telefoongesprekken opnemen als u gebeld wordt

  Lees ook veelgestelde vragen over inkomende telefoongesprekken opnemen

  Vandaag nog beginnen met telefoongesprekken opnemen? Klik op aanmelden

  Gesprekken opnemen naar betaalde informatienummers kan nog goedkoper

  Bedrijven met een duur 0900-nummer hebben vaak een goedkoper alternatief - februari 2008

  Ongetwijfeld belt u via Nemop wel eens een bedrijf op zijn 0900-nummer. Zo’n 0900-nummer is duurder dan een lokaal nummer. Vaak heeft zo’n bedrijf wel degelijk ook een lokaal nummer dat bij dezelfde klantenservice of helpdesk uitkomt.

  Op de website 0900alternatieven vindt u die lokale nummers als alternatief voor de dure 0900-nummers. Ruim 3200 alternatieve nummers staan geregistreerd.

  Op 0900alternatieven kunt u een persoonlijke lijst samenstellen van alternatieve nummers die u vaak nodig heeft, en daar ook websites toevoegen van de bedrijven die u veel belt. Als u zich registreert zijn er punten te verdienen en prijzen te winnen.

  Nemop is de enige aanbieder die u de keuze biedt om uw gesprekken op te nemen via een 0900-nummer of via een lokaal nummer. Via ons lokale nummer neemt u stukken goedkoper op. Niet zo gek dus dat 95% van onze klanten Nemop-saldo opwaardeert en gesprekken opneemt via ons lokale nummer 020-7508393.

  En als u dan een gesprek met een 0900-nummer wilt opnemen, bespaart u nog meer door even het alternatieve nummer op te zoeken.

  Neem vandaag nog goedkoop uw gesprekken op en klik op aanmelden

  Meer lezen over goedkoop gesprekken opnemen? Klik op meer lezen over Nemop-saldo

  Alternatief zoeken voor een 0900-nummer? Ga naar 0900alternatieven

  Belastingplichtigen nemen steeds vaker hun gesprekken met de Belastingtelefoon op

  Belastingtelefoon meest gebelde nummer via Nemop - januari 2009

  Uit onze statistieken blijkt dat in de maanden januari tot en met maart het telefoonnummer van de Belastingtelefoon op nummer 1 staat als het gaat om opgenomen gesprekken. Die trend lijkt zich in 2009 door te zetten.

  Misschien is dat verklaarbaar door de huidige economische omstandigheden. Veel mensen nemen juist nu hun financiële situatie nog eens onder de loep. Dus ook de aftrekposten op hun belastingaangifte. En als je daar vragen over hebt bel je de Belastingtelefoon.

  Het opnemen van gesprekken met de Belastingtelefoon is handig om de informatie later nog eens rustig terug te luisteren. Bijvoorbeeld op het moment dat u de aangifte daadwerkelijk invult.

  Voordeel van het telefoongesprek opnemen is ook dat u geen aantekeningen hoeft te maken. U concentreert zich dus volledig op uw gesprek.

  Om de kosten hoeft u het niet te laten. Uw gesprek met de Belastingdienst opnemen kost slechts 14 cent per minuut. En misschien zijn deze kosten zelfs als aftrekpost op te voeren.

  Neem vandaag nog uw gesprekken met de Belastingtelefoon op en klik op aanmelden

  Telefoonnummer Belastingtelefoon: 0800-0543.
  Website Belastingdienst: www.belastingdienst.nl

  Telefonisch opzeggen vervangt schriftelijke opzegging

  Gespreksopname vervangt kopie van brief als bewijs - januari 2009

  Steeds meer bedrijven bieden telefonisch opzeggen als service om een abonnement (of verzekering, lidmaatschap etc.) te beëindigen. Een paar willekeurige voorbeelden: Ziggo, De Telegraaf, KPN Mobiel, TROS Kompas, Telfort, ECI en De Volkskrant.

  En inderdaad: als je toch een abonnement wilt opzeggen, doe dat dan per telefoon. Dit gaat sneller dan per post en is effectiever. De opzegging wordt direct verwerkt en de medewerker van het betreffende bedrijf heeft meteen alle juiste informatie. U hoort gelijk wanneer het abonnement wordt beëindigd en of er nog bijzondere voorwaarden gelden.

  Voorheen, toen we de opzeggingen nog per post deden, maakten we een kopie van onze opzeggingsbrief, die in we sommige gevallen ook nog eens aangetekend verstuurden. Het betreffende bedrijf verzochten we om een schriftelijke ontvangstbevestiging. Dit alles als bewijs mocht er iets misgaan.

  Met het telefonische opzeggen is een gespreksopname het bewijs van uw opzegging en het bewijs dat het bedrijf uw opzegging heeft geaccepteerd. Aanvullende afspraken legt u tevens in de opname vast. Daar is later dan ook geen discussie over mogelijk.

  Overigens bent u met het telefonisch opzeggen van een abonnement ook nog een stuk voordeliger uit. Wilt u zeker weten of uw brief aankomt dan zal u dat aangetekend moeten doen en dat kost u minimaal Euro 7,00.

  Een gesprek opnemen waarin u uw abonnement opzegt duurt vaak niet meer dan een minuut of drie. Drie minuten opname via Nemop kost u vanaf Euro 0,57. U heeft dan de opname als bewijs in uw e-mail box.

  Neem vandaag nog uw gesprekken op en klik op aanmelden

  TAPZ een mobimentary - VPRO documentaire met medewerking Nemop.

  In ‘TAPZ een mobimentary’ worden de mobiele telefoons van vijf jonge hoofdpersonen gedurende 2 maanden 24 uur per dag afgetapt. Voor de gespreksopnames is gebruik gemaakt van de diensten van Nemop.

  TAPZ is een documentaire van 50 minuten over jongeren op zoek naar geluk. Zij filmen hun leven met hun mobiele telefoon en de makers van de documentaire tappen die telefoons ook af. Zo ontstaat een uniek tijdsdocument, dicht op de huid van de ‘Netgeneratie’. Uniek in vorm: iedereen is zijn eigen cameraman. Uniek in nabijheid: Nooit eerder werd zo intiem gefilmd.TAPZ is de eerste documentaire in de nieuwe serie ‘Docs op 3’ bij de VPRO op het derde net.

  ‘Docsop3:Tapz’ is zaterdag 13 december 2008 op Nederland 3 om 20.25 te zien (of later via Uitzendinggemist)

  Elk van deze jongeren bevind zich op een cruciaal moment in hun leven. De dagelijkse belevenissen worden van minuut tot minuut vastgelegd en de makers kunnen hierdoor ‘live’ en ongecensureerd de gesprekken, sms-jes en filmpjes bekijken. De hoofdpersonen zijn bereid hun privacy op te geven om samen met de makers van de documentaire de grenzen van ‘content-sharing’ op te zoeken.

  Uit dit materiaal is een montage gemaakt waar in het leven van de hoofd personen, de conflicten en tegenstellingen in hoog tempo worden afgewisseld. Zo ontstaat een uniek tijdsdocument, een ‘slice of life’ van de nieuwe generatie ‘twintigers’ die aan privacy een eigen betekenis geeft.

  Ontmoet een tienermoeder die moet bevallen, een jongen met liefdesverdriet, een eerstejaars studente op zoek naar een kamer en de liefde, een Thais meisje die gekozen heeft voor een Hollandse man en een straatjongen die boos is op Nederland, zichzelf en de maatschappij.

  Voor de makers is TAPZ eveneens een unieke ervaring. Door dit experiment krijgen conventionele opnametechnieken, een scenario, montage een geheel andere invulling, die heel spannend is en tegelijkertijd ook onvoorspelbaar. De enige zekerheid van dit vernieuwende concept is het dagelijkse leven wat de hoofdrolspelers laten vastleggen.

  De VPRO heeft innovatie en crossmedia programma ontwikkeling hoog in het vaandel staan. TAPZ is bij uitstek een project waar de grenzen van nieuwe mediatoepassingen worden opgezocht. Dit is de eerste documentaire die de VPRO uitzendt in het nieuwe documentaireslot Docsop3.

  ‘TAPZ een mobimentary’ is ontwikkelt door Ruud van Gessel. In zijn werk speelt de ‘gewone mens’ altijd de hoofdrol, zij maken de maatschappij, in voor en tegenspoed. Dat is te zien in Veertig! waarin hij 12 Nederlanders al vanaf hun 16de jaar volgt. In Het Nieuw Nederlands spelen twaalf in Nederland geboren baby’s uit andere landen de hoofdrol. Forza Utrecht is het verslag van een voetbalelftal maar dan thuis gefilmd. Al deze series zijn op Uitzendinggemist terug te zien. Met ‘TAPZ, een mobimentary’ werkt Ruud van Gessel samen met Martijn Schroevers.

  Flyer Tapz
  Artikel Tapz VPRO gids

  Apple rehabiliteert uitvinder iPod - 8 september 2008

  Apple rehabiliteert de uitvinder van de iPod, melden verschilende websites, waaronder Z24. Apple heeft toegegeven dat een inmiddels 52-jarige Brit, Kane Kramer, in 1979 de iPod heeft uitgevonden, aldus het artikel op Z24.

  De volgende alinea in het artikel valt ons speciaal op:

  Kramer werkt ondertussen aan zijn volgende uitvinding die de wereld moet veranderen: Monicall. Hiermee moet het mogelijk worden om telefoongesprekken op te nemen en ze als audiobestand te mailen naar verschillende partijen. Ideaal voor businessdeals, denkt de uitvinder.

  Kane Kramer hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Via Nemop is het al lang mogelijk om telefoongesprekken op te nemen en ze als audiobestand per e-mail te ontvangen. En als hij wil kan hij die ook gewoon op zijn Ipod zetten.

  Lees het artikel Apple rehabiliteert uitvinder iPod van 8 september 2008 op Z24.nl

  Doorbraak in de woekerpolis affaire? Leg uw gesprekken met uw verzekeraar vast. - 6 september 2008

  In de media is te lezen dat een doorbraak in de slepende woekerpolis affaire nabij is. Verzekeraars zouden klanten betalen voor teveel gerekende kosten.

  Gaat u uw verzekeraar bellen voor meer informatie over uw beleggingsverekering? Neem dat gesprek op!

  U kunt later rustig terug luisteren wat zij u hebben uitgelegd. En u heeft bewijs als zij u iets hebben beloofd.

  Dierbare SMS’jes bewaren? Bewaar dan ook dierbare voice-mail - 29 augustus 2008

  Jongeren koesteren oude sms-berichten, zo schrijft nu.nl. Waren het vroeger liefdesbrieven die eeuwig in de la bleven liggen, nu zijn het sms-berichten waar jongeren moeilijk afstand van kunnen doen, aldus nu.nl

  Een op de drie vrouwen vindt het opschonen van hun inbox zelfs zo erg dat ze berichten eerst overschrijven, ontdekte Hi na onderzoek. Acht op de tien vrouwen bewaart vooral lieve sms’jes. Sommige mannen (17 procent) bewaren sms’jes waarmee ze iemand kunnen chanteren, zo is op nu.nl te lezen.

  Nu.nl vermeldt niet of dit ook voor voice-mail geldt. Sommige providers verwijderen beluisterde berichten al na 72 uur, en onbeluisterde berichten veelal na 21 dagen. En dat zal maar net die lieve of belangrijke voice-mail zijn.

  De opslagcapaciteit is vaak beperkt tot een maximaal aantal berichten. Kans dus op het missen van een zakelijke boodschap of een bericht van een geliefde.

  Met Nemop legt u uw voice-mail berichten blijvend vast. Uw voice-mail boodschap ontvangt u in uw e-mailbox en bewaart u op uw eigen pc.

  Lees meer over Voice mail berichten bewaren

  Lees meer over Ervaring over voice mail berichten bewaren

  Lees het artikel over SMS-berichten bewaren van 29 augustus 2008 op nu.nl

  Advocaten te duur voor ondernemer? -16 juli 2008

  De Nederlandse Orde van Advocaten start een onafhankelijk onderzoek naar de advocatentarieven, schrijft Het Financieele Dagblad op 16 juli.

  Volgens Willem Bekkers van de Orde van Advocaten hebben vooral kleinere ondernemers moeite met de tarieven van advocaten. ‘De categorie komt niet in aanmerking voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. Het zijn de bedrijven waar een bescheiden inkomen met hard werken wordt verdiend. Iedere euro die men uitgeeft aan juridische hulp vindt men te veel’, aldus Bekkers.

  Nemop biedt u een oplossing om die kosten terug te dringen. Opgenomen telefoongesprekken kunnen achteraf als bewijsmateriaal dienen. Na het terughoren van een opgenomen gesprek is er nauwelijks discussie mogelijk over wie wat heeft gezegd en wat is afgesproken. U maakt daarmee uw (digitaal) dossier compleet.

  En dat kan een advocaat veel tijd besparen bij het uitwerken van een advies of voorbereiden van een zaak. En met het bekende ’uurtje factuurtje’ kan u dat fors in kosten schelen. Eeen beetje advocaat kost al gauw 200 euro per uur.

  Lees het hele artikel Advocaten te duur voor ondernemer in Het Financieele Dagblad van 16 juli 2008

  Ook het Nos Journaal van 16 juli besteedt aandacht aan dit onderwerp. Kijk op NOS Journaal 16 juli 2008

  Mobiel bellers willen maar drie zaken - 27 juni 2008

  U wilt als mobiel beller maar drie zaken, aldus een artikel in De Volkskrant van 27 juni 2008. Die drie zaken zijn: storingsvrij telefoneren en sms’en, een lange gebruiksduur van de accu en begrijpelijke menu’s.

  Dit blijkt uit een onderzoek door het onderzoeksbureau MetrixLab in opdracht van het telecombedrijf Telfort.

  Alle andere mogelijkheden laten u koud aldus De Volkskrant. Drie op de vier bezitters ontvangen onderweg geen e-mail en hebben daar ook geen behoefte aan. Foto’s en video’s maken? Laat maar. Toch laat de beller laat zich meevoeren in megapixelgekte

  Bijna elke Nederlander heeft een computer in zijn broekzak waar de NASA jaloers op is. En je kunt er nog mee bellen ook. Want mobiele telefoons hebben tegenwoordig allemaal e-mail- en internettoegang, games, een camera en chatmogelijkheden. Helaas gebruikt de helft van de bezitters al die toepassingen niet.

  Dat er toch telefoons worden verkocht waarmee met gemak een space shuttle gelanceerd kan worden, komt volgens marketingdirecteur Sander Gielen van Telfort doordat sprake is van een wedloop onder fabrikanten van mobieltjes.

  ‘Wie heeft de beste camera, met de meeste megapixels. Daar moeten makers zich in onderscheiden, omdat alle basisfunctionaliteiten inmiddels goed zijn’, zegt Gielen. ‘Het lijkt wel alsof de consument zich laat aanpraten dat hij een camera met 5 megapixels nodig heeft. Maar hoe geavanceerder je telefoon is, des te eerder is de batterij leeg.’

  Onze conclusie: gebruik uw telefoon waar die voor bedoeld is, storingsvrij bellen. Als u een gesprek wilt opnemen maakt u toch gewoon gebruik van Nemop en ontvangt u uw opname direct per e-mail?

  Lees het hele artikel Beller laat zich meevoeren in megapixelgekte in De Volkskrant van 27 juni 2008

  Telefonische opzeggen van een abonnement: gespreksopname scheelt tijd en geld - april 2008

  De Consumentengids besteedde in februari 2008 aandacht aan het opnemen van telefoongesprekken. De ervaring die Diederik Nas in de rubriek Stekeligheden in de Consumentengids van april beschrijft laat zien dat het opnemen van telefoongesprekken tijdsbesparend en voordelig kan zijn.

  Stekeligheden.
  In de rubriek Stekeligheden beschrijft Diederik hoe hij telefonisch zijn abonnement opzegt bij De Telegraaf. Bij Monique, op het speciaal daarvoor bedoelde telefoonnummer. Monique belooft een schriftelijke bevestiging toe te sturen, maar die komt niet. Diederik belt gedurende een periode van twee maanden nog 5 keer naar De Telegraaf en hoort tot overmaat dat zijn abonnement nog een kwartaal doorloopt. Ondanks wat hij in het midden brengt over de datum van zijn eerste telefoontje. Hierop stuurt Diederik een aangetekende brief maar hoort weer niets. Uiteindelijk schudt een concept-Stekeligheid De Telegraaf pas wakker.

  Probleem snel opgelost.
  Diedrik had zich heel wat tijd, kosten en ergernis kunnen besparen als hij zijn eerste telefoongesprek met Monique van De Telegraaf had opgenomen via Nemop. Hij ontvangt zijn gespreksopname direct per e-mail. Die opname mailt hij vervolgens als bewijs naar De Telegraaf. Probleem opgelost.

  Rekent u even mee?
  Stel, het gesprek van Diederik duurt 2 minuten. Het gesprek opnemen via Nemop kost hem 38 cent meer dan zijn eerste telefoontje naar De Telegraaf. Nu geeft hij een veelvoud uit aan 5 extra telefoongesprekken, een aangetekende brief (Euro 7,00) en een brief aan de Consumentenbond. Los van de extra tijd en ergernis. En zonder de tussenkomst van de Consumentenbond had hij ook nog eens een kwartaal extra aan abonnementskosten betaald.

  Het betreffende artikel is onder de kop "Krantenkinderen" te lezen in de rubriek Stekeligheden in de Consumentengids van april 2008.

  Lees het artikel Telefoongesprekken opnemen uit de Consumentengids van februari 2008.

  Neem vandaag nog uw gesprekken op en klik op aanmelden

  Nogmaals gesprekken opnemen in de Consumentengids - Consumentengids maart 2008

  In de Consumentengids van februari 2008 begint een artikel met: ‘Eigenlijk zou ik het moeten opnemen.’ Dat denkt iedereen weleens die de telefoon pakt om iets gedaan te krijgen van een leverancier of (overheids)instantie. Telefonische afspraken vastleggen kan veel welles-nietes vookomen, zo gaat het artikel verder. De Consumentengids is een uitgave van de Consumentenbond.

  Lees het hele artikel Telefoongesprekken opnemen; Consumentengids februari 2008

  Rubriek Post in de Consumentengids van maart 2008
  Op de pagina Post van de Consumentengids van maart 2008 (pagina 73) is opnieuw aandacht voor het opnemen van telefoongesprekken. Een inzending met een aantal tips van J.Sax uit Einhoven is door de Consumentenbond geplaats.

  Zo stelt de heer of mevrouw Sax dat ook een telefoongesprek opnemen met een eenvoudig zuignapmicrofoontje op de telefoonhoorn en een draagbare recorder goed genoeg is voor een goede transcriptie als bewijs.

  Dit zullen wij niet betwisten. Maar de ervaring leert dat niet iedereen standaard een zuignapmicrofoontje in huis heeft als hij een gesprek wil opnemen. Ook de draagbare cassetterecorder en de (ouderwetse) cassettes zullen in veel gevallen niet meer voorhanden zijn. En bij telefoneren via een mobiele telefoon, zeker als dit niet thuis gebeurt, is dit al gauw een omslachtige methode.

  De lage kosten en het gemak van de dienst van Nemop wegen dan niet op tegen de aanschaf van een zuignapmicrofoontje, laat staan van een nieuwe cassetterecorder. En direct na afloop van het gesprek ontvangt u de opname per e-mail. De opname is op de eigen pc terug te luisteren en te archiveren. Zo is volledige dossiervorming mogelijk. Digitale gespreksopnamen zijn eenvoudig door te mailen naar derden voor een second opnion of advies.

  Inkomende gesprekken
  Als tweede tip schrijft de heer of mevrouw Sax dat je je niet moet laten intimideren. Reageer met ‘Ik heb nu even geen tijd, kunt u over een hafuurtje terugbellen?’ Je kunt dan een opname voorbereiden en de beller betaalt de telefoonkosten, zo stelt J. Sax.

  Laat u inderdaad niet intimideren. Dat vinden wij ook. Maar wat als de beller nou niet terugbelt? En het gesprek wel belangrijk voor u is? Als eerste lanceerde Nemop de mogelijkheid om ook uw inkomende gesprekken op te nemen. Ga naar hoe kan ik inkomende gesprekken opnemen en leer hoe u uw inkomende gesprekken opneemt.

  Opnemen van een gesprek niet bij wet verboden
  Tot slot stelt J. Sax dat hij of zij leveranciers en incassobureaus heeft meegemaakt die dreigden met aangifte wegens het plegen van een strafbaar feit nadat ze (achteraf) werden geconfronteerd met een opgenomen bewijs van pogingen tot bedrog of misleiding. J. Sax geeft aan dat hij of zij er daarna nooit meer iets van gehoord heeft.

  Inderdaad is het opnemen van een gesprek, mits uzelf deelneemt aan dat gesprek, niet bij wet verboden. Waar de wet wel duidelijk over is, is het afluisteren. Strafbaar is een gesprek opnemen (aftappen) dat niet voor u, mede voor u of voor diegene in wiens opdracht u handelt, bestemd is. Met andere woorden: gesprekken van derden opnemen zonder dat een van die partijen dit weet is strafbaar.

  Ga naar veelgestelde juridische vragen en lees meer over juridische aspecten van het opnemen van telefoongesprekken.

  J. Sax toont met zijn of haar ervaringen met leveranciers en incassobureaus nog maar weer eens aan dat het opnemen van telefoongesprekken absoluut waardevol is.

  Lees de pagina Post van de Consumentengids maart 2008

  ‘Als de liefde een nachtmerrie wordt.’ - Het Parool 14 februari 2008

  Als de liefde een nachtmerrie wordt. Zo begint Het Parool een artikel over stalking dat de gehele voorpagina van de krant van 14 februari, Valentijnsdag, beslaat.

  Stalking is soms zelfs een doodsoorzaak, zo schrijft journaliste Frouke Tamsma. Eén op de zes Nederlanders is ooit slachtoffer geweest van stalking, blijkt uit een onderzoek van Suzan van der Aa, die aan de Universiteit van Tilburg op dit onderwerp promoveert.

  Wat te doen bij stalking?
  Het Parool drukt, met als bron politie.nl, 10 tips af op de voorpagina. Eén van deze tips: Verzamel bewijzen (foto’s, opnames van telefoongesprekken, e-mails enz.) die tegen de belager kunnen worden gebruikt. Met andere woorden: organiseer een goede dossiervorming.

  Dossiervorming: ook inkomende gesprekken opnemen
  Telefoongesprekken opnemen via Nemop is onderdeel van zo’n goede dossiervorming. Niet alleen uitgaande, maar ook uw inkomende gesprekken neemt u via Nemop op. En juist inkomende gesprekken kunnen opnemen is belangrijk bij stalking! De opname is direct per e-mail beschikbaar, en bewaart u op uw eigen computer. Indien nodig mailt u de opname door bijvoorbeeld uw advocaat.

  Veilig
  Opnemen van telefoongesprekken waar u zelf aan deelneemt is niet verboden in Nederland. Sterker, de Politie adviseert zelfs op haar website om telefoongesprekken op te nemen. U hoeft ook niet te melden dat een gesprek wordt opgenomen. Een stalker kan niet horen dat u het gesprek opneemt. Nemop geeft geen telefoonnummers door: een stalker ziet in de display van zijn telefoon noch uw telefoonnummer noch het nummer van Nemop.

  Bekijk de adviezen van de Politie tegen stalking via Politie.nl Preventie-Stalking-Stappenplan voor slachtoffers

  Lees het hele artikel Als de liefde een nachtmerrie wordt in Het Parool van 14 februari 2008

  ‘Eigenlijk zou ik het moeten opnemen.’ - Consumentengids februari 2008

  ‘Eigenlijk zou ik het moeten opnemen.’ Dat denkt iedereen weleens die de telefoon pakt om iets gedaan te krijgen van een leverancier of (overheids)instantie. Telefonische afspraken vastleggen kan veel welles-nietes vookomen.

  Zo begint het artikel "Telefoongesprekken opnemen" in de Consumentengids van februari 2008. De Consumentengids is een uitgave van de Consumentenbond.

  In het artikel stelt de Consumentenbond onder meer dat wie een telefoongesprek opneemt, niet wettelijk verplicht is om zijn gesprekspartner dat te melden.

  Lees het hele artikel Telefoongesprekken opnemen; Consumentengids februari 2008

  Interview Nemop bij Business Nieuws Radio (BNR) - 10 januari 2008

  Presentator Herbert Blankesteijn interviewt telefonisch Erik Teusink van Nemop voor het programma De Elektronische Eeuw op BNR. Blankesteijn neemt het interview op via Nemop. Hij ontvangt, net als u, de gespreksopname per mail, en zendt de opname in zijn programma uit.

  Een van de vragen van Blankesteijn is: gaat Nemop vertrouwelijk om met de opgenomen gesprekken? Erik Teusink legt in het interview uit dat de gespreksopname direct en onherroepelijk gewist wordt, zodra Nemop van uw provider bericht ontvangt dat de email met de opname als bijlage in uw e-mailbox zit.

  Omdat wij de gespreksopnames direct na verzending wissen, hebben wij zelf dus geen opname van dit gesprek om op onze website te plaatsen. Maar u kunt het interview terugluisteren via Business Nieuws Radio.

  MD5-checksum discussie
  Na het interview met Erik Teusink volgt een discussie over MD5-checksum. Nemop bewaart een MD5-checksum van ieder door u opgenomen gesprek.

  Simpel gezegd: mocht u ooit in een situatie terechtkomen waarin u het door u opgenomen gesprek als bewijsmateriaal wilt opvoeren, en de tegenpartij wil een bewijs dat het bestand niet is gewijzigd, dan kunt u met de hash-waarde aantonen dat het door u opgenomen gesprek authentiek is.

  Aan het einde van die discussie is de conclusie dat het dit moment nog steeds niet mogelijk is om een bestand (gespreksopname) op een zodanige manier aan te passen/veranderen, dat na de aanpassing/verandering het bestand een gelijke MD5-checksum als die van het origineel oplevert.

  Nemop volgt de technische ontwikkeling rond MD5 nauwlettend. Indien nodig zal Nemop naar verbeterde technieken overschakelen.
  Lees meer over MD5 op Nemop Technische Vragen

  Hoe een telefoongesprek kan leiden tot ontslag - 20 december 2007

  Inleiding
  Op 15 februari 2007 oordeelde het kantongerecht in Breda dat het ter zitting laten horen van een in het geheim gemaakte geluidsopname van een telefoongesprek tussen een werkgever en een werknemer geen schending oplevert van artikel 8 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (’EVRM’). De kantonrechter stond toe dat het heimelijk opgenomen gesprek als bewijs mocht dienen in de ontslagprocedure en ontbond de arbeidsovereenkomst wegens een dringende reden zonder vergoeding. Het telefoongesprek was immers gevoerd in het kader van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en had dus een zakelijk karakter. Het belang van de werkgever om de waarheid aan het licht te brengen woog zwaarder dan het respecteren van de persoonlijke levenssfeer van de werknemer.

  Is in deze uitspraak, mede in het licht van de Europese jurisprudentie, voldoende recht gedaan aan het recht op privacy van de werknemers op de werkvloer?

  Het heimelijk opnemen van telefoongesprekken is rechtmatig
  In de zaak van 15 februari 2007 ging het om een werknemer die vanaf april 1996 werkte als kwaliteitscontroleur. De werknemer werd in november van datzelfde jaar door zijn werkgever/manager op zijn functioneren aangesproken omdat de werknemer de bedrijfsauto niet had afgesloten en de sleutel in de wagen achtergelaten. De werkgever/manager gaf tegelijkertijd aan dat hij de arbeidsovereenkomst voortijdig wilde beëindigen en stelde de werknemer vrij van het verrichten van werkzaamheden. De werknemer protesteerde hiertegen en de werkgever/manager liet de werknemer vervolgens aangepaste werkzaamheden verrichten. Enige tijd later zou de werknemer in zijn nieuwe functie aantreden, maar de werknemer meldde zich ziek. De werkgever/manager nam daarop telefonisch contact op met de werknemer en wees deze erop dat zijn loon zou worden ingehouden indien hij zich ten onrechte ziek had gemeld. De werknemer bedreigde daarop zijn werkgever/manager. Dit bewuste gesprek werd door de werkgever/manager, zonder medeweten van de werknemer, opgenomen. De werkgever/manager heeft daarop aangifte gedaan bij de politie; de werknemer werd onmiddellijk na het gesprek op non-actief gesteld.

  De werkgever startte vervolgens een procedure bij de kantonrechter tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van gewichtige redenen, bestaande uit een dringende reden, althans wegens veranderingen in de omstandigheden. De werkgever legde aan haar verzoek ten grondslag dat de arbeidsovereenkomst onmiddellijk diende te worden beëindigd, primair omdat er sprake was van een dringende reden, bestaande uit het bedreigen van werknemers (in het bijzonder de manager van de werknemer) en subsidiair wegens verandering van de omstandigheden, bestaande uit onvoldoende functioneren en een onherstelbare vertrouwensbreuk. Om deze grond(en) te staven, liet de werkgever ter terechtzitting een geluidsopname horen van voornoemd gesprek tussen de werknemer en zijn manager. De werknemer maakte ter zitting bezwaar tegen het laten horen van de opname, omdat de manager de werknemer bij aanvang van het gesprek niet zou hebben meegedeeld dat het gesprek werd opgenomen. De kantonrechter stelde dat er geen sprake van een ongeoorloofde inbreuk op het door artikel 8 EVRM beschermde recht, omdat het (telefoon)gesprek werd gevoerd in het kader van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Het gesprek had daardoor een zakelijk karakter, waarmee de persoonlijke levenssfeer van de werknemer niet in het geding was. De rechtbank oordeelde dat het belang van de waarheidsvinding door openbaarmaking van de opname zwaarder woog dan het belang van de werknemer bij de bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer.

  Opnemen van telefoongesprekken: juridisch kader
  Artikel 8 EVRM bepaalt dat een ieder recht heeft op respect voor zijn privé-leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie. Dit recht wordt ook omschreven als het ’recht op privacy’. Werknemers hebben tijdens het uitvoeren van hun beroepsactiviteiten het recht om relaties met andere mensen aan te knopen (EHRM 16 december 1992, NJ 1993, 400). Een zekere mate van vrijheid om tijdens de arbeidstijd met andere mensen te kunnen communiceren, zonder inmenging van de werkgever, is in dit kader onontbeerlijk. Artikel 8 beschermt de werknemer tegen inbreuken op dergelijke privacyaanspraken door de werkgever. In Nederland is het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer vastgelegd in artikel 10 Grondwet.

  In tegenstelling tot het opnemen van telefoongesprekken valt het meeluisteren daarvan niet onder het toepassingsgebied van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (’Wbp’). Het opnemen van telefoongesprekken op de werkvloer is niet toegestaan, tenzij de werkgever aan een aantal voorwaarden voldoet. Het opnemen van telefoongesprekken is slechts toegestaan indien het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van een betrokkene en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst (artikel 8, b Wbp). Denk bijvoorbeeld aan de financiële transacties die via de telefoon worden afgesloten en de informatieverstrekking die (bijvoorbeeld door call centers) via de telefoon plaatsvindt. Het opnemen van telefoongesprekken is eveneens toegestaan indien het opnemen noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van de werkgever (artikel 8, f Wbp). De werkgever zal in dat geval een privacytoets moeten uitvoeren aan de hand waarvan hij zijn rechten en belangen dient af te wegen tegen die van de werknemer. Het opnemen van telefoongesprekken is bijvoorbeeld noodzakelijk indien de opnames kunnen dienen als bewijsmateriaal bij een vermoeden van fraude door een werknemer of bij het behandelen van een klacht. Steeds zal de werkgever zich moeten afvragen of er niet minder vergaande methodes zijn om dit doel te bereiken.

  Volgens het College Bescherming Persoonsgegevens is het heimelijk opnemen van telefoongesprekken alleen toegestaan bij verdenking van een strafbaar feit, bijvoorbeeld het naar buiten brengen van bedrijfsgeheimen (zie Rapport Registratiekamer, Als de telefoon wordt opgenomen, november 1996 en Informatieblad College Bescherming Persoonsgegevens, Opnemen van telefoongesprekken op de werkvloer). Een ander voorbeeld zijn bedreigingen of bommeldingen. Als alleen door middel van het opnemen van gesprekken de dader gevonden kan worden of de ernst van de dreiging onderzocht kan worden, mag overgegaan worden tot het in geheim opnemen van gesprekken. De bedreiging moet niet op een minder ingrijpende manier kunnen worden verhinderd, bijvoorbeeld door het nemen van preventieve maatregelen. Bij geheime opnames moet de werkgever voldoende waarborgen stellen met betrekking tot het verhinderen van onrechtmatige toegang tot de opnames en het automatisch later vernietigen van de opnames indien niet is gebleken dat er sprake is van strafbaar gedrag.

  Het heimelijk opnemen van telefoongesprekken is onrechtmatig
  In het Halford-arrest oordeelde het EHRM (EHRM 25 juni 1997, NJ 1998, 506) dat ook (privé)telefoongesprekken gevoerd met een zakelijk toestel, of onder een zakelijk nummer, de bescherming genieten van artikel 8 EVRM. In deze zaak had een werkneemster van een Engels politiekorps, mevrouw Halford, van haar werkgever de beschikking gekregen over een apart telefoontoestel, dat niet onderworpen was aan de standaardcontrole van de telefoons van het politiebureau. Dit, omdat zij met haar werkgever verwikkeld was in een rechtszaak wegens ongelijke behandeling. Uit het bewijs dat ter terechtzitting werd overlegd, bleek echter dat haar werkgever de gesprekken die zij had gevoerd met deze ’speciale’ telefoon had afgeluisterd. Het Hof stelde in haar overweging o.a. dat ’the right to private life and correspondence’ zich ook uitstrekt tot de werkvloer. Omdat de werkneemster niet gewaarschuwd was dat deze gesprekken werden opgenomen, had zij een ’reasonable expectation of privacy’. Deze redelijke verwachting van de werkneemster op de eerbiediging van haar privacy werd in dit geval nog aangewakkerd omdat zij van haar werkgever speciaal een telefoontoestel had gekregen waarmee zij haar privé-gesprekken kon voeren. Het loutere feit dat de werkneemster wel bekend zou zijn geweest met de mogelijkheid dat er werd meegeluisterd of dat deze gesprekken door de werkgever werden opgenomen, rechtvaardigt op zichzelf het gebruik daarvan echter niet. De kenbaarheid is enkel een basisvoorwaarde voor de rechtmatigheid ervan.

  Conclusie
  De uitspraak van het kantongerecht te Breda staat haaks op het Halford-arrest en vormt voer voor een nieuw privacydebat. Het grondrecht bedoeld in artikel 8 EVRM en artikel 10 Grondwet is door de grondwetgever met opzet niet scherp gedefinieerd. De consequentie daarvan is dat de rechter, gesteld voor de vraag of in een concreet geval sprake is van een ongerechtvaardigde inbreuk op privacy, zich eerst zal moeten uitspreken over de vraag of in de litigieuze situatie de privacy in het geding is. Indien de rechter oordeelt dat de privacy van de werknemer in het geding is, zal de rechter vervolgens moeten beoordelen of er sprake is van een inbreuk op de privacy en/of deze inbreuk gerechtvaardigd is. De Bredase rechter oordeelde dat er geen sprake van was van een ongeoorloofde inbreuk op het onder meer door artikel 8 EVRM beschermde recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer aangezien het gesprek was gevoerd in het kader van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, daarom een zakelijk karakter had, waarbij de persoonlijke levenssfeer van niet in het geding was. Onder deze omstandigheden woog, aldus de rechter, het belang van de waarheidsvinding zwaarder dan het belang van de werknemer bij bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer. Rechtvaardigt het loutere feit dat telefoongesprek plaatsvindt in het kader van de uitvoering van arbeidsovereenkomst en daarom een zakelijk karakter heeft, de conclusie dat het recht op privacy van de werknemer niet in het geding is? Wordt daarmee het grondrecht niet te eng geïnterpreteerd of zelfs ’leeg geïnterpreteerd’?

  Dit artikel is met toestemming van mevrouw Nicole Wolters Ruckert integraal overgenomen.

  Het originele artikel is te vinden op Hoe een telefoongesprek kan leiden tot ontslag.

  Kijk voor dit zelfde onderwerp bijvoorbeeld ook op:
  Ontslag op basis afluisteren geoorloofd.
  Ontslag en onrechtmatig verkregen bewijs.
  Beroep op privacy in ontslagprocedure weinig kansrijk.
  Stiekem opgenomen gesprek was bewijs voor ontslag.

  of typ bijvoorbeeld ’telefoongesprek ontslag’ in Google.

  VraagAlex.nl voor goedkope alternatieven voor 0900 nummers - 25 november 2007

  Veel bellers herkennen het: steeds meer bedrijven zijn alleen nog bereikbaar via 0900-nummers. Die zijn duur en vanaf de werkplek vaak niet bereikbaar omdat veel werkgevers ze blokkeren.

  De site VraagAlex.nl biedt voor steeds meer 0900-nummers een goedkoper alternatief. Bijkomend voordeel is dat u via het alternatieve nummer vaak sneller verbinding krijgt met het bedrijf dat u belt. De vaak vastelijn-nummers belt u tegen lokaal tarief van gemiddeld een paar cent per minuut. Dat kan u een aardige besparing opleveren.

  Als voorbeeld noemt Alexander van Dijl, initiatiefnemer van VraagAlex.nl, een telefoontje om uw banksaldo op te vragen. Dit kost bij de gemiddelde bank ongeveer 10ct/min plus mobiele kosten. Via VraagAlex.nl vindt u een alternatief nummer waarmee uw gesprek binnen uw bundel valt, of de kosten niet hoger zijn dan interlokaal tarief.

  Alexander van Dijl startte zijn website uit ergernis over de dure 0900-lijnen. Hij schat dat 65 procent van de alternatieve nummers bij dezelfde afdeling binnenkomt als het bijbehorende 0900-nummer.

  Zoek een alternatiefnummer op VraagAlex.nl

  Noot van Nemop:

  De via VraagAlex.nl gevonden alternatieve nummers voor dure 0900-nummers kunt u gewoon gebruiken bij het opnemen van uw gesprekken met deze bedrijven.

  U neemt uw gesprekken op via het vastelijn-nummer 020-750 83 93 met Nemop-saldo of via een 0900-nummer. Via het vastelijn-nummer is gesprekken opnemen tot 62% goedkoper. Meer weten over goedkoop gesprekken opnemen? Klik hier >>>>

  Top of Flop? - 5 november 2007

  Nemop: top of flop? Dat vraagt Bizz.nl, weblog voor ondernemers, zich af op haar website.

  Lees wat anderen van Nemop vinden of geef zelf uw mening.

  Ga naar Nemop: top of flop

  Massale belangstelling voor startersdag Kamer van Koophandel: veel interesse in diensten Nemop - 3 november 2007

  Op de Startersdag van de Kamer van Koophandel (KvK) zijn zaterdag ongeveer 30.000 belangstellenden afgekomen, zo valt te lezen op de website van de Kamer van Koophandel. Met de jaarlijkse landelijke Startersdag helpt de Kamer van Koophandel starters-in-de-dop op weg naar het ondernemerschap. Geïnteresseerden konden presentaties volgen, gesprekken voeren met specialisten en rondkijken op de informatiemarkt.

  Nemop sprak op de Startersdag met potentiële ondernemers over de voordelen van het opnemen van telefoongesprekken. Uit de vele positieve reacties van startende en kleine ondernemers blijkt dat juist ondernemers het belang zien van het vastleggen van telefonische afspraken en van digitale dossiervorming.

  In de gesprekken valt op dat de ondernemers al snel verschillende toepassingen zien. Het opnemen van telefoongesprekken tijdens het bellen vanuit de auto wordt als een handige toepassing ervaren.

  "Omdat je de gespreksopname per e-mail ontvangt hoef je geen aantekeningen te maken tijdens het rijden. Het gesprek kun je later rustig terugluisteren en uitwerken. Dat is effectiever en veiliger voor jezelf" aldus een van de deelnemers van de Startersdag. "Je kunt nu eenmaal niet tegelijk én je op het autorijden concentreren én een goed gesprek voeren én ook nog eens foutloze en leesbare aantekeningen maken".

  Starters ontvangen veel nieuwe informatie over het starten van een onderneming, vaak ook op gebieden waar ze (nog) weinig kennis van hebben. Veelal leidt dat ook tot vervolgvragen aan bijvoorbeeld Belastingtelefoon of Gemeente en Overheid. Ook het opnemen van dergelijke gesprekken zien zij als zinvol omdat ze met een gespreksopname de ontvangen informatie later nog eens rustig kunnen naluisteren.

  Lees het hele bericht Massale belangstelling voor startersdag KvK

  Ondernemer besteedt eenderde van tijd aan ‘rompslomp’ - 4 september 2007

  Drie op de vijf ondernemers komt door allerlei ‘rompslomp’ te weinig toe aan het uitoefenen van het eigen vak, aldus een persbericht op de website van de Postbank. Vooral het voldoen aan wet- en regelgeving kost veel tijd, zo schrijft Postbank.

  44% van de zelfstandigen geeft aan dat zij hierdoor nauwelijks toekomen aan hun ‘echte werk’. Dit blijkt uit de resultaten van het eerste Postbank OndernemersBericht, een groot periodiek onderzoek naar de verwachtingen en het vertrouwen van ondernemers in Nederland.

  Bijna een op de drie ondernemers geeft aan dat zij de toenemende wet- en regelgeving als belangrijkste bedreiging voor hun bedrijf voor de komende twee jaar zien. Voor 39% geldt dat het voldoen aan regelgeving de meest tijdrovende activiteit is naast het ‘gewone werk’, zo meldt het onderzoek.

  Andere taken die volgens ondernemers teveel tijd kosten zijn communicatie met gemeentelijke instanties (37%), belastingen (37%) en administratie (31%). Gemiddeld wordt een derde van de werkuren in beslag genomen door taken die niet direct behoren tot het inhoudelijke werk. Ondernemers gevenaan dat dit leidt tot omzetverlies.

  Nemop wijst nogmaals op de voordelen van telefoongesprekken opnemen:

  - geen discussie mogelijk over wat er is gezegd en wat er is afgesproken;

  - digitaal dossier: houd (wettelijk verplichte) dossiers op simpele wijze compleet;

  - complex advies of uitgebreide uitleg naluisteren;

  - analyse van gesprekken;

  - second opinion: digitale opname is makkelijk door te mailen naar derden.

  Lees het hele bericht Ondernemer besteedt eenderde van tijd aan rompslomp.

  Telefoongesprek effectiever dan e-mail - 26 juni 2007

  Eén derde van alle e-mails blijkt totaal irrelevant te zijn. Dat vertellen de uitkomsten van een onderzoek in opdracht van Plantronics.

  Uit het onderzoek blijkt dat Europese managers minstens twee uur per dag besteden aan het lezen en beantwoorden van e-mail. Ieder verstuurd mailtje wordt gevolgd door vier tot zes reply’s. Volgens NU.nl kan daaruit worden afgeleid dat ruim tien jaar van het werkzame leven wordt besteed aan mailen, waarvan bijna 3,5 jaar weinig nut heeft.

  De onderzoekers stellen dat het ouderwetse telefoongesprek effectiever is dan e-mail. Eén telefoontje kan een hele reeks aan e-mails vervangen en maakt de communicatie duidelijker en sneller,

  Nemop kan zich voorstellen dat juist veel per e-mail wordt afgehandeld vanwege het rechtsgeldige bewijs, ondanks dat dit onderzoek stelt dat e-mail minder effectief is dan het ouderwetse telefoongesprek.

  Ook met het opnemen van telefoongesprekken heeft u wel degelijk bewijs van wat er is gezegd en wat er is afgesproken. De gespreksopname ontvangt u direct per e-mail. En dat is natuurlijk wél effectief!

  Lees het hele bericht Telefoongesprek effectiever dan e-mail.

  Bij geschil over consumentenkoop naar kantonrechter - 23 juni 2007

  Op de website van De Telegraaf van 23 juni lezen we dat het kabinet afgelopen vrijdag akkoord ging met het voorstel van minister Ernst Hirsch Ballin om alle zaken die met consumentenkoop te maken hebben, bij de kantonrechter onder te brengen. Het gaat daarbij, zo schrijft De Telegraaf, alleen om conflicten over tastbare producten, waaronder ook aankopen via postorderbedrijven. Diensten zoals het boeken van een reis of het afsluiten van een verzekering, vallen niet onder de categorie consumentenkoop.

  Bij zaken waarbij maximaal 5000 euro is gemoeid is het nu niet verplicht een advocaat in te schakelen. Het kabinet wil die grens verhogen tot 10.000 euro, zoals eerder deze week al bekend werd.

  Maar hoe bewijs je je gelijk? Zeker zonder advocaat is het zaak uw bewijslast goed op orde te hebben voor u naar de rechter stapt. Nemop kan zich voorstellen dat bij onenigheid over een consumentkoop (maar ook bij andere diensten) een rechter graag wil zien dat u eerst geprobeerd heeft dat zelf met de andere partij op te lossen. Dat oplossen zal veelal mondeling en vaak per telefoon gaan. En daar zit de moeilijkheid: hoe bewijs je later wat er is afgesproken?

  Het opnemen van telefoongesprekken maakt de bewijsvoering vaak een stuk gemakkelijker. U kunt nog eens rustig terugluisteren wat er nu precies is gezegd en is afgesproken. In sommige gevallen kan een gespreksopname al voldoende zijn om de onenigheid op te lossen en hoeft de Kantonrechter niet eens te worden ingeschakeld.

  Via Nemop kunt u gemakkelijk en velig uw telefoongesprekken opnemen én u kunt uw telefoon als memo-recorder gebruiken, om zo ook gesprekken vast te leggen die u niet per telefoon voert.

  Lees het hele bericht Bij geschil over consumentenkoop naar kantonrechter.

  Minister wil rechtszaken goedkoper - 20 juni 2007

  Voor rechtszaken waarbij minder dan 10.000 euro gemoeid is, hoeft voortaan geen advocaat meer ingehuurd te worden. Dat voorstel doet minister Hirsch Ballin van Justitie vrijdag in de ministerraad, meldt RTL Nieuws (RTL 4) vandaag in haar nieuwsbulletin van 19.30 uur.

  Volgens RTL wil de minister zo de barrière om een rechtszaak te beginnen, verkleinen. Nu is het zo dat een advocaat verplicht is voor zaken waar meer dan 5000 euro mee gemoeid is. Uiteindelijk wil de minsiter het bedrag verhogen naar 25.000 euro.

  Voor rechtszaken rond relatief kleine bedragen zijn advocaatkosten (tot 200 euro per uur) in verhouding vaak te hoog. Met dit wetsvoorstel wordt het interessanter om voor zaken tot 10.000 Euro een rechtszaak zonder advocaat te beginnen. Al of niet met (juridische) hulp van vrienden of bekenden.

  Reden te meer om dan de bewijslast goed op orde te hebben. Een opgenomen telefoongesprek kan dan doorslaggevend zijn. Nemop, 20 juni 2007

  Lees het hele bericht en bekijk filmpje Minister wil rechtszaken goedkoper.

  Onlinebetaling iDEAL populairder dan creditcard - 2 mei 2007

  Online betalen met iDEAL is populairder dan betalen met een creditcard, aldus NU.nl. Consumenten vinden iDEAL een veiliger betaalmiddel volgens een onderzoek van betaalmiddelenexploitant Currence. De consument vindt ook de snelheid en het gebruiksgemak een voordeel. iDEAL werkt zoals internetbankieren.

  Het online gebruik van iDEAL steeg van 1 procent in 2005 naar 15 procent in 2006. Het aantal creditcardbetalingen daalde in 2006 van 19 procent naar 13 procent. Ongeveer 95 procent van de Nederlandse bankenwereld is aangesloten bij iDEAL.

  Direct bruikbaar
  iDEAL werd in oktober 2005 geïntroduceerd.Alle negen miljoen consumenten die toegang hebben tot internetbankieren bij de deelnemende banken kunnen direct gebruik maken van iDEAL.

  Lees het hele bericht Gebruik iDEAL populairder dan creditcard.

  Nederlanders kopen massaal per telefoon - 19 april 2007

  Vanuit onze luie stoel bestellen we jaarlijks voor 5,2 miljard euro, schrijft Erik Jonk in het artikel "Nederlanders kopen massaal per telefoon" in de krant Metro van 19 april 2007.

  Hoewel we op verjaardagen altijd roepen de verbinding met callcenters zo snel mogelijk te verbreken, kopen Nederlanders producten massaal per telefoon, zo schrijft Jonk. Hij schrijft verder: in 2005 was het jaarbedrag in ons land al 5,2 miljard euro en dat is vorig jaar met zeker 10 procent gestegen.

  Telefonisch winkelen vanuit de luie stoel is populairder dan kopen via internet, stellen callcenter-brancheorganisaties die onderzoek lieten verrichten. Herman Nieuwenhuis van de Werkgeversvereniging Callcenters (WGCC) stelt:“Die 5,2 miljard ligt minstens twee keer hoger dan het internetbedrag en het blijft groeien”.

  Voorbeelden daarvan zijn het afsluiten van een verzekering of het kopen van een nieuw telefoonabonnement. Internet wordt vaak gebruikt om aanbiedingen te bekijken. Als de keuze gemaakt is, vinden mensen het fijner om via de telefoon te kopen, zo valt te lezen in een artikel over hetzelfde onderwerp op NU.nl

  Bij de meeste koopafspraken zal alles goed gaan en worden afspraken nagekomen, aldus Nemop. Maar hoe bewijst u wat er is afgesproken als het mis gaat? Dan wordt het lastig. Grote kans dat de verkopende partij het telefoongesprek heeft opgenomen en precies weet hoe het zit, maar als dat in niet in zijn voordeel is, gaat die dat dan ook vertellen?

  Neem bij belangrijke afspraken per telefoon geen risico en neem uw gesprek op. Immers: na het terughoren van opgenomen gesprekken is er geen discussie over wat er is gezegd en wat er is afgesproken.

  Lees het hele artikel Nederlanders kopen massaal per telefoon.

  Rechter staat geheim opnemen van telefoonbegsprekken toe - 23 maart 2007

  Een rechter staat toe dat een werkgever telefoongesprekken van werknemers in het geheim mag opnemen om hen vervolgens op basis hiervan te kunnen ontslaan, schrijft Haitske van der Lind in het artikel "Big Brother op het werk: een goede zaak" in het blad Mangement Team van 23 maart 2007.

  In een recente uitspraak van het kantongerecht in Breda stelde de kantonrechter, aldus het artikel, niet alleen dat het afluisteren geoorloofd was, maar ook besloot hij op basis van de opname de arbeidsovereenkomst te ontbinden en geen ontslagvergoeding toe te kennen. Natuurlijk is privacy belangrijk en is het goed dat dit recht wordt beschermd. Maar het is een goede zaak dat heimelijk afluisteren, schaduwen en checken vanaf nu zijn toegestaan, mits er achteraf getoetst wordt waarom dergelijke Big Brother-praktijken zijn toegepast, zo eindigt het artikel.

  Lees het hele artikel: Big Brother op het werk: een goede zaak
  Lees de uitspraak van de kantonrechter van Breda: uitspraak kantonrechter Breda

  1 op de 3 Nederlanders heeft jaarlijks rechtshulp nodig -14 maart 2007

  Dit meldt de Postbank op haar website. Natuurlijk kunt u overwegen een Rechtsbijstandverzekering af te sluiten, maar er blijft altijd sprake van bewijslast.
  Zoals er geen twijfel bestaat over afspraken als die zwart op wit staan, geldt ook bij het terugluisteren van opgenomen telefoongesprekken: er is geen discussie mogelijk over wat is gezegd en wat is afgesproken.

  Neem uw belangrijke telefoongesprekken op! Bij onverhoopte onenigheid of onduidelijkheid helpt een opname om tot een snelle oplossing te komen. U bespaart uzelf veel kosten, en een langdurige gang naar bijvoorbeeld de rechtbank kan zo in bijna alle gevallen voorkomen worden.

  Positief bericht voor gesprekken opnemen van 0900 servicenummers: Minister pakt betaalde telefoonwachttijd aan - 16 januari 2007

  In de pers verschenen vandaag opnieuw diverse artikelen waarin te lezen valt dat minister Joop Wijn van Economische Zaken de Tweede Kamer heeft beloofd dat hij binnen drie maanden komt met maatregelen om de consument niet langer te laten betalen voor wachttijd bij 0900-servicenummers. Een positieve ontwikkeling vindt ook Nemop.

  De CDA-bewindsman, zo lezen wij in verschillende media, deelt de irritatie dat bij bellen naar helpdesks en dergelijke ook betaald moet worden voor de tijd dat irritante muziekjes en teksten zijn te beluisteren in afwachting van daadwerkelijke hulp.

  CDA, PvdA en VVD drongen er gezamenlijk op aan hier een einde aan te maken, maar Wijn weet nog niet hoe. De minister heeft er wel begrip voor dat bij "piekbelasting" wachttijden kunnen ontstaan, omdat bedrijven anders wel erg veel personeel moeten inzetten en de service dus erg duur kan worden.

  De Kamerleden van CDA, PvdA en VVD wezen erop dat bedrijven met de servicenummers geld verdienen met lange wachttijden en uiteindelijk dus door slechte service te bieden.

  Tot wetgeving werd besloten toen bleek dat in de praktijk regelingen die de bedrijven zelf maken om misbruik tegen te gaan niet goed werken.

  zie ook: De Telegraaf: "Minister pakt betaalde telefoonwachttijd aan". Lees het artikel en reacties van Telegraaf lezers
  zie ook: nu.nl: "Alleen telefoontikken voor zuivere spreektijd". Lees het hele artikel.
  zie ook: De Volkskrant: "Geen kosten meer voor wachttijd bij servicenummer". Lees het hele artikel.
  zie ook: Martijn van Dam op website PvdA

  Goed bericht voor het opnemen bij 0900-servicenummers: Politiek wil einde aan betalen wachttijd bij servicenummers - 15 januari 2007

  Verschillende kranten en websites melden vandaag dat een groot deel van de Tweede Kamer het beu is dat mensen die bellen naar een helpdesk niet alleen de gesprekkosten betalen voor de daadwerkelijke hulp, maar ook voor de tijd dat ze moeten wachten tot ze iemand aan de lijn krijgen.

  PvdA-Tweedekamerlid van Dam en zijn CDA-collega Hessels dringen er dinsdag bij minister Wijn van Economische Zaken op aan hier een einde aan te maken. De Kamer behandelt een wetsvoorstel dat de Opta meer middelen geeft om misbruik van 0900-servicenummers tegen te gaan. De Opta kan dan sancties opleggen en eventueel deze nummers intrekken.

  Volgens van Dam moeten mensen die naar een helpdesk van bijvoorbeeld een energiebedrijf of internetprovider bellen soms wel twintig minuten tot een half uur moeten wachten voor ze aan de beurt zijn. En intussen loopt de meter gewoon door, aldus van Dam.

  zie ook: De Telegraaf: "Wachttijd bij servicenummers niet betalen" - 15 januari 2007. Lees het artikel en reacties van Telegraaf lezers.

  Politiek wil strenger optreden tegen misbruik van betaalnummers - 12 januari 2007

  Het CDA in de Tweede Kamer wil dat mensen die bellen naar servicenummers niet langer hoeven te betalen voor de wachttijd, maar alleen voor de daadwerkelijke gesprekstijd.

  Kamerlid Hessels zal dit dinsdag voorstellen, als de Kamer een wettelijke regeling behandelt om de consument beter te beschermen tegen misbruik van 0900-nummers. Minister Wijn van Economische Zaken gaat over tot wetgeving, omdat blijkt dat de maatregelen die de bedrijven zelf treffen om misbruik te bestrijden niet afdoende zijn.

  zie ook: nu.nl: "Strenger optreden tegen misbruik betaalnummers"- 12 januari 2007. Lees het hele artikel.

  Belastingtelefoon stond roodgloeiend in 2006 - 12 januari 2007

  De Belastingtelefoon is vorig jaar ruim 17 miljoen keer gebeld: ruim 4 miljoen keer meer dan in 2005. Dat heeft het ministerie van Financiën vrijdag bekendgemaakt. Gemiddeld werd de Belastingtelefoon in 2006 65.000 keer per dag gebeld.

  De forse groei van het aantal telefoontjes kwam doordat de Belastingdienst sinds 2006 ook de huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag uitbetaalt. Particulieren belden in 2006 net als in eerdere jaren het vaakst.

  zie ook: nu.nl: "Belastingtelefoon roodgloeiend in 2006" - 12 januari 2007. Lees het hele artikel.
  Telefoonnummer Belastingtelefoon: 0800 - 0543. Bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 - 20.00 uur en vrijdag van 8.00 - 17.00 uur. De Belastingtelefoon belt u gratis.

  Volgens de website van de Belastingdienst is mailen met de Belastingdienst niet mogelijk (lees). Tip! Neem de gesprekken die u met de Belastingtelefoon of Belastingdienst voert op om later rustig terug te luisteren bij het invullen van uw aangifte.
  Let op! Nemop kan geen uitsluitsel geven of aan verkregen informatie via de Belastingtelefoon rechten ontleend kunnen worden. Zie bijvoorbeeld ook artikel Jurofoon.nl

  Ondernemers zouden telefoongesprekken moeten opnemen - 16 november 2006

  Ondernemers zouden telefoongesprekken moeten opnemen. Dat stelt stelt het in Hoenderloo gevestigde Steunpunt Acquisitiefraude. Ze kunnen zich zo wapenen tegen malafide acquisiteurs, die op agressieve wijze advertenties proberen te verkopen, aldus een artikel van Gep Leeflang in De Stentor van 16 november 2006.

  Volgens Van Eck van het Steunpunt Acquisitiefraude, zo valt in het artikel te lezen, is eenzijdig opnemen van gesprekken waar je zelf bij betrokken bent toegestaan. Door de registratie, zo stelt Van Eck, kan later altijd worden bewezen wat er telefonisch is afgesproken. Volgens hem wordt er nu vaak voor de rechtbank verwezen naar afspraken die in zo’n telefoongesprek zijn gemaakt, maar concludeert de rechter dat daarvoor geen bewijs is.

  Lees het hele artikel via Advies: telefoongesprekken opnemen

  Automatische incasso en onterechte incasseringen - tv-uitzending van 11 november van Kassa

  In de tv-uitzending van 11 november van Kassa werd de problematiek van onterechte automatische incasseringen belicht. Volgens de tekst op de website kassa.vara.nl gaan er per dag bij de banken 5 miljoen incasso’s de deur uit. De controle op elke incasso afzonderlijk is gering. En dat is, zo stelt Kassa, een van de redenen dat maar liefst 5000 mensen per dag een geïncasseerd bedrag laten terugstorten.

  De opdracht tot storneren (terugstorten van het geïncasseerde bedrag) kan schriftelijk, maar meestal ook telefonisch aan de (post)bank worden gegeven. Door dit telefoongesprek via Nemop te voeren heeft u met de opname bewijs dat u de opdracht tot storneren heeft gegeven en bewijs van de datum en tijdstip van het gesprek. Gaat er dan iets mis dan heeft u de digitale gespreksopnamen waar u op terug kunt vallen.

  Ook als u op basis van een onterechte incasso of een spookincasso het betreffende bedrijf telefonisch benaderd kan het verstandig zijn het gesprek op te nemen. Wordt er bijvoorbeeld in dat gesprek een toezegging gedaan of informatie gegeven die later wordt ontkend, dan kan de opname u bij verdere actie ondersteunen.

  Een opname van een telefoongesprek kan ondersteuning bieden bij bewijsvoering, de opnamen zijn digitaal te archiveren en datum en tijdstip van het gevoerde gesprek zijn vastgelegd. De opname is eventueel eenvoudig door te mailen naar een advocaat of een deskundige voor een second-opinion.

  Via de website currence.nl is de consumentenfolder "Automatische Incasso" te downloaden.

Onze privacyverklaring en nieuwsbrief Lees meer

Bedrijfsaccount voor ondernemers. Lees meer

Hoe bewaar ik voicemail berichten? Lees meer

Neem uw gesprekken op als iemand u belt. Lees meer

Ervaringen van onze klanten.
Lees meer