Menu Record your calls: Total Confidence! News

1. Ik meld mij aan bij Nemop maar ontvang geen e-mail op mijn aanmelding te voltooien.

Als U zich aanmeldt bij Nemop, belt Nemop u terug op uw aangemelde telefoonnummer. U toetst dan de 4-cijferige code in die u op u scherm ziet. Vervolgens hoort u de melding: uw code is geaccepteerd. Op dat moment stuurt Nemop u een e-mail waarmee u uw aanmelding kan voltooien.

Als deze e-mail niet in uw mailbox verschijnt kan dat bijvoorbeeld de volgende oorzaken hebben:

  • U heeft bij uw aanmelding uw e-mailadres niet correct ingetypt.
  • Uw spamfilter merkt de inhoud van onze e-mail als spam aan. Kijk in de map ongewenste berichten of u de mail van Nemop daar ziet staan.
  • Uw mailbox is vol. U ontvangt dan waarschijnlijk ook geen andere e-mail meer. Maak ruimte in uw mailbox.
  • Er is een probleem bij uw mailprovider. Kijk bijvoorbeeld op de website van uw provider of er melding van een storing is.

Als het probleem is opgelost en u heeft weer toegang tot de e-mail van Nemop, volg dan de instructies in het e-mailbericht.

Heeft u geen toegang meer tot de mail van Nemop? Meldt u zich dan gewoon opnieuw aan op www.nemop.nl.

2. Ik heb een gesprek opgenomen maar ontvang geen e-mail met mijn gespreksopname.

Zodra u uw gesprek beeindigt, stuurt Nemop u per e-mail uw gespreksopname. Als deze e-mail niet in uw mailbox verschijnt kan dat bijvoorbeeld de volgende oorzaken hebben:

  • Uw spamfilter merkt de inhoud van de e-mail als spam aan. Kijk in de map ongewenste berichten of u de mail van Nemop daar ziet staan.
  • Uw mailbox is vol. U ontvangt dan waarschijnlijk ook geen andere e-mail meer. Maak ruimte in uw mailbox.
  • Er is een probleem bij uw mailprovider. Kijk bijvoorbeeld op de website van uw provider of er melding van een storing is.

Let op! De meest internet-providers stellen beperkingen aan de grootte van een bijlage die u per e-mail mag ontvangen. Dat geldt vooral bij gratis e-mail accounts als bijvoorbeeld Hotmail. Raadpleeg u provider voor de precieze details.

Als vuistregel kunt u aanhouden dat een gesprek van 5 minuten ongeveer overeenkomt met 500 KB (een half MB). Ter vergelijking: een gemiddelde digitale foto met een opnamekwaliteit van 4 megapixel is ongeveer 2 MB; een muzieknummer van ongeveer 3 minuten in stereokwaliteit is ongeveer 5 MB.

Neemt u lange gesprekken op en heeft u moeite de e-mail te ontvangen? Een alternatief zou dan bijvoorbeeld een gratis e-mailadres via gmail.com kunnen zijn.

3. Ik probeer mijn saldo op te waarderen met iDEAL maar dit lukt niet.

U ontvangt van ons een e-mail met onderwerp: Uw opwaardering is nog niet voltooid.
Er is dan uiteraard geen bedrag van uw rekening afgeschreven.

Probeert u het dan nogmaals. Blijft u problemen ondervinden bij het opwaarderen van uw saldo? Neemt u dan contact met ons op via info@nemop.nl

Zorg dat u ook alle aanwijzing op het scherm van uw internet betaalomgeving volgt. Klik om volledig af te ronden ook op een knop (indien getoond) met een naam als: voltooien.

Soms duurt het wat langer voor iDEAL Nemop informeert en uw opwaardering zichtbaar is bij uw Nemop-saldo. Wacht in dat geval bijvoorbeeld 10 minuten.

4. Moet ik vantevoren melden dat ik het gesprek opneem?

Het opnemen van een gesprek, mits uzelf deelneemt aan dat gesprek,is niet bij wet verboden. Waar de wet wel duidelijk over is, is het afluisteren. Strafbaar is een gesprek opnemen (aftappen) dat niet voor u, mede voor u of voor diegene in wiens opdracht u handelt, bestemd is. Met andere woorden: gesprekken van derden opnemen zonder dat een van die partijen dit weet is strafbaar.

De vraag is of een rechter een gespreksopname, waarbij u niet gemeld heeft dat u dat gesprek opneemt, als bewijs zal accepteren. Interessant is in dat kader het oordeel op 15 februari 2007 van het kantongerecht in Breda. Die oordeelde dat het ter zitting laten horen van een in het geheim gemaakte geluidsopname van een telefoongesprek tussen een werkgever en een werknemer geen schending oplevert van artikel 8 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. De kantonrechter stond toe dat het heimelijk opgenomen gesprek als bewijs mocht dienen in de ontslagprocedure en ontbond de arbeidsovereenkomst wegens een dringende reden zonder vergoeding.

De Consumentenbond stelt in het artikel "Telefoongesprekken opnemen" in de Consumentengids van februari 2008 onder meer dat wie een telefoongesprek opneemt, niet wettelijk verplicht is om zijn gesprekspartner dat te melden.

In de praktijk zal de vraag of de opname een rechtsgeldig bewijs is van ondergeschikt belang zijn. Indien uit de opname blijkt dat u in uw recht staat, zal een tegenpartij dat accepteren en zich aan de gemaakte afspraken houden. In geval van schade zal een tegenpartij sneller met voorstellen tot oplossing komen, bijvoorbeeld een financiƫle schikking of genoegdoening. In bijna geen enkel geval zal deze het op een dure procedure laten aankomen met een grote kans die te verliezen.

U kunt aan bovenstaande geen rechten aan ontlenen.

Zie ook de veelgestelde vraag Hoe kan ik aantonen dat ik mijn gespreksopname niet gemanipuleerd heb? om eventueel te bewijzen dat u een gespreksopname niet gemanipuleerd heeft.

5. Hoe kan ik aantonen dat ik mijn gespreksopname niet gemanipuleerd heb?

Zodra u uw gesprek heeft beƫindigd, berekent Nemop een MD5-checksum van het bestand met uw gespreksopname. Een MD5-checksum is, ongeacht de grootte van de opname, altijd 32 karakters lang. Een MD5-checksum kan er bijvoorbeeld als volgt uit zien: 99c489233efd5f748dd983eb82c31367.

Elke verandering in het opgenomen bestand levert, als er dan een nieuwe MD5-checksum wordt gemaakt, een volledig andere MD5-checksum op. Aan de hand van een MD5 checksum kan daarom worden gecontroleerd of het originele bestand niet is gewijzigd.

Nemop bewaart een MD5-checksum van ieder door u opgenomen gesprek. De opname zelf bewaart Nemop niet: die wordt door ons verwijderd zodra u uw opname in uw e-mail heeft ontvangen.

Mocht u ooit in een situatie terechtkomen waarin u het door u opgenomen gesprek als bewijsmateriaal wilt opvoeren, en de tegenpartij wil een bewijs dat de originele opname niet is gewijzigd, dan kunt u met de MD5-checksum aantonen dat de door u ingebrachte opname authentiek is.

De MD5-checksum van ieder door u opgenomen gesprek vindt u terug door in te loggen en vervolgens in het menu te klikken op historie. Door met uw muis een regel van een opgenomen telefoongesprek aan te wijzen wordt de MD5-checksum van het betreffende gesprek getoond.

Wilt u zelf eens een MD5-checksum maken en zo een bestand dat u in uw e-mail heeft ontvangen vergelijken met de MD5-checksum op onze website? Dat kan. U kunt op www.md5summer.org gratis een programma downloaden om een MD5-checksum te maken.

Onze privacyverklaring en nieuwsbrief Lees meer

Bedrijfsaccount voor ondernemers. Lees meer

Hoe bewaar ik voicemail berichten? Lees meer

Neem uw gesprekken op als iemand u belt. Lees meer

Ervaringen van onze klanten.
Lees meer