Menu Record your calls: Total Confidence! News

Een mondelinge overeenkomst is ook een rechtsgeldige overeenkomst. In de praktijk worden telefonisch veel mondelinge afspraken gemaakt die niet op papier worden gezet, maar waarvan u wel verwacht dat de wederzijdse afspraken nagekomen zullen worden. Als er echter problemen ontstaan, is de bewijslast vaak erg lastig.

Worden afspraken niet naar wens uitgevoerd? Spreek dan eerst in een persoonlijk gesprek de andere partij aan. Een mogelijk hoog oplopende conflict of een gang naar de rechter kan dan meestal worden voorkomen.

Een opgenomen gesprek kan dan gebruikt worden als bewijsmateriaal en tot een snelle en bevredigende oplossing leiden. Er hoeft overigens niet altijd sprake van boze opzet te zijn: partijen kunnen nu eenmaal verschillende interpretatie van of mening hebben over wat is afgesproken.

Meestal zal het dus niet zover hoeven te komen dat u uw gelijk bij de rechter moet halen. In de praktijk zal de vraag of een opname rechtsgeldig bewijs is dan ook van ondergeschikt belang zijn. Indien uit de opname blijkt dat u in uw recht staat, zal een tegenpartij dat accepteren en zich aan de gemaakte afspraken houden. In geval van schade zal een tegenpartij sneller met voorstellen tot oplossing komen, bijvoorbeeld een financiële schikking of genoegdoening. In bijna geen geval zal deze het op een dure procedure laten aankomen met een grote kans die te verliezen.

De term onrechtmatig verkregen bewijs, die soms gebruikt wordt wanneer er niet op is gewezen dat een gesprek wordt opgenomen, wordt veelal ten onrechte gebruikt. Onrechtmatig verkregen bewijs betreft een strafrechtelijke term. Civielrechtelijk is de waardering als bewijs van een gespreksopname vrij aan de rechter overgelaten.

Nemop kan geen sluitend juridisch advies geven: neemt u hiervoor, als het zover komt, contact op met bijvoorbeeld een advocaat, notaris of de geëigende overheidsinstanties.

Direct uw gesprekken opnemen via Nemop? Klik op Aanmelden

Onze privacyverklaring en nieuwsbrief Lees meer

Bedrijfsaccount voor ondernemers. Lees meer

Hoe bewaar ik voicemail berichten? Lees meer

Neem uw gesprekken op als iemand u belt. Lees meer

Ervaringen van onze klanten.
Lees meer